Tailandas įvedė „rimtas“ ekstremaliosios padėties priemones, kuriomis uždrausti daugiau kaip keturių žmonių susibūrimai. Tai laikoma bandymu sustabdyti jaunimo vadovaujamas demonstracijas, kurios šalį krečia nuo liepos vidurio.

Protestuotojai ragina premjerą Prayutą Chan-O-Chą atsistatydinti, o kai kurie garsūs aktyvistai pareikalavo reformuoti nepaprastai turtingą ir galingą šios pietryčių Azijos valstybės monarchiją.

„Paleiskite mūsų draugus!“ – skandavo protestuotojai, blokavę svarbią Bankoko sankryžą. Juos stebėjo šimtai riaušėms pasirengusių policininkų.

Daugelis protestuotojų demonstravo trijų iškeltų pirštų gestą, kuriuo jaunimo vadovaujamas Tailando protestų judėjimas išreiškia raginimą siekti demokratinių permainų.

Demonstracija vyksta kitą dieną po to, kai tūkstančiai žmonių buvo susirinkę į antivyriausybinį mitingą raginti reformuoti monarchiją.

Paskelbus naujas ekstremaliosios padėties priemones, policija ėmėsi vaikyti per naktį prie vyriausybės rūmų buvusius protestuotojus ir areštavo 22 aktyvistus.

Naujosios priemonės sudaro sąlygas policijai areštuoti protestų dalyvius, konfiskuoti „elektroninę komunikacijų įrangą, duomenis ir ginklus“.

Taip pat uždrausti pranešimai internete, „keliantys grėsmę nacionaliniam saugumui“.