Per operaciją Grozne taip pat žuvo du saugumo pajėgų nariai.

„Buvo likviduoti keturi neteisėtų ginkluotų formuočių dalyviai. Jie planavo virtinę teroristinių atakų“, – nurodė R. Kadyrovas savo „Telegram“ kanale ir pridūrė, kad kovotojai turėjo ginklų, ryšių įrangos ir šaudmenų.

Saugumo operacijoje dalyvavo Rusijos nacionalinė gvardija. Jos atstovai pranešė, kad žuvo du Nacionalinės gvardijos karininkai, o dar vienas buvo sužeistas ir šiuo metu gydomas ligoninėje.

Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas išplatino nuotrauką, kurioje matyti prie vieno namo stovintys vyrai su maskuojamosiomis uniformomis ir neperšaunamomis liemenėmis. Komitetas nurodė, kad „banditai“ atsisakė pasiduoti ir iš namo vidaus apšaudė saugumo pajėgų narius iš kulkosvaidžių.

R. Kadyrovas nurodė, kad Grozne nukauti kovotojai į respubliką atvyko iš užsienio, o teisėsaugos institucijos iš anksto gavo informacijos apie jų atvykimą. Jis pridūrė, kad Čečėnija „seniai“ išsprendė vidaus ekstremistų problemą.

„Čečėnijos Respublikoje seniai baigta su teroristinėmis formuotėmis. Informaciją, kad į regioną iš užsienio atvyko neteisėtų ginkluotų formuočių dalyviai, teisėsaugos organai gavo iš anksto. Buvo vykdomi operatyviniai veiksmai jiems sulaikyti“, – rašė R. Kadyrovas.

Jis pridūrė, kad šie kovotojai seniai buvo ieškomi ir slapstėsi nuo teisėsaugos institucijų, be kita ko, ir Sirijoje.

R. Kadyrovas geležiniu kumščiu valdo šį Šiaurės Kaukazo regioną, kur rusų pajėgos praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje du kartus kariavo su čečėnų separatistais. Tarptautinė bendrija smerkia jo režimą dėl žmogaus teisių aktyvistų persekiojimo ir oponentų įkalinimo bei kankinimo.

Nacionalinis kovos su terorizmu komitetas taip pat pranešė, kad dar du „ginkluotus banditus“ Čečėnijos saugumo pajėgos nukovė sekmadienį.

Kartais R. Kadyrovas asmeniškai vietoje vadovauja tokioms kovos su terorizmu operacijoms, per kurias įtariamieji dažnai yra nukaunami, užuot juos sulaikius.