Savo pirmojoje atskaitoje ekspertų grupė, kuriai pavesta ištirti virtinę įtariamų piktnaudžiavimo atvejų Venesueloje, teigia radę įrodymų, jog valstybiniai veikėjai, įskaitant prezidentą Nicolas Maduro, yra atsakingi už sunkius tarptautinius nusikaltimus.

Tarptautinė faktų nustatymo misija, kurią prieš metus įsteigė JT Žmogaus teisių taryba, „rado pagrįsto pagrindo manyti, kad Venesuelos valdžios institucijos ir saugumo pajėgos nuo 2014 metų planavo ir vykdė rimtus žmogaus teisių pažeidimus“, pareiškime nurodė misijos pirmininkė Marta Valinas.

Kai kurie šių nusikaltimų, „įskaitant savavališkas žudynes ir sistemingą kankinimo naudojimą, prilygsta nusikaltimams žmoniškumui“, pabrėžė ji.

„Šie nusikaltimai, kurie buvo toli gražu ne izoliuoti veiksmai, buvo koordinuojami ir vykdomi remiantis valstybės politika, žinant ar tiesiogiai remiant vadovaujančias pareigas einantiems karininkams bei aukšto rango vyriausybės pareigūnams“, – pažymėjo M. Valinas.

411 puslapių ataskaitoje nurodoma, kurie Venesuelos valdininkai laikomi atsakingi už nusikaltimus. Remiantis dokumentu, esama „pagrįsto pagrindo manyti, kad tiek prezidentas, tiek liaudies valdžios vidaus santykiams, teisingumui ir taikai ministras bei gynybos ministras įsakė arba prisidėjo prie šioje ataskaitoje aprašomų nusikaltimų vykdymo“.