Per savo pirmąjį metinį pranešimą U. von der Leyen teigė, jog koronaviruso pandemija išryškino glaudesnio bendradarbiavimo poreikį. „Europos žmonės vis dar kenčia“, – teigė ji.

„Man yra visiškai aišku tai, kad turime kurti stipresnę Europos sveikatos sąjungą, – teigė U. von der Leyen. – Taip pat turime stiprinti pasirengimą krizėms bei tarptautinio masto sveikatos grėsmių valdymą.“

Kreipdamasi į europarlamentarus U. von der Leyen pabrėžė, jog EK sieks sustiprinti Europos vaistų agentūrą bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą.

EK pirmininkė pranešė apie naujos pažangių biomedicinos tyrimų ir plėtros agentūros steigimą.

Kitais metais U. von der Leyen kartu su Italijos premjeru Giuseppe Conte, Italijai pirmininkaujant G20, žada rengti pasaulinį viršūnių susitikimą koronaviruso pandemijos patirtims ir pamokoms aptarti.
„Tai parodys Europos gyventojams, kad mūsų Sąjunga siekia juos apsaugoti“, – sakė ji.