JT pabėgėlių ir migracijos agentūrų pareiškime sakoma, kad 37 pirmadienį nelaimę išgyvenę laivo keleiviai, kuriuos išgelbėjo žvejai, pasakojo, jog netoli Libijos pakrantės Zvaros miesto krantų sprogus laivo varikliui žuvo mažiausiai 45 žmonės, įskaitant penkis vaikus.

Išsigelbėjusieji, dauguma kurių yra iš Senegalo, Malio, Čado ir Ganos, vėliau buvo išlaipinti Libijoje ir sulaikyti, pranešė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) ir Tarptautinė migracijos organizacija (IOM).

Šios organizacijos paragino šalis nedelsiant pakeisti savo požiūrį į esamą tragišką situaciją, kai iš karo sudraskytos Libijos bet kokia kaina pasiryžę ištrūkti migrantai žūsta jūroje.

Oficialiais duomenimis, šiemet bandydami persikelti per jūrą žuvo jau 302 migrantai ir pabėgėliai, tačiau tikrasis žuvusiųjų skaičius turėtų būti gerokai didesnis, skelbia jos.

„Svarbu skubiai sustiprinti dabartinius paieškų ir gelbėjimo pajėgumus, siekiant reaguoti į pagalbos prašymo signalus“, – nurodoma UNHCR ir IOM pranešime. Agentūros pridūrė, kad iki šiol „nėra jokios specialios Europos Sąjungos vadovaujamos paieškų ir gelbėjimo programos“.

Europos valstybėms apkarpius valstybines programas, didžiąją gyvybių gelbėjimo Viduržemio jūroje naštos dalį neša nevyriausybinės organizacijos, susiduriančios su daugybe teisinių ir logistinių apribojimų ir raginančios šalis netrukdyti jų darbui.

„UNHCR ir IOM yra labai susirūpinusios dėl naujausių delsimo gelbėti ir išlaipinti [migrantus] atvejų“, nurodoma pranešime. Jame pabrėžiama, kad „pastaraisiais mėnesiais užfiksuoti vėlavimai, nesugebėjimas padėti, yra nepriimtini ir kelia neišvengiamą pavojų gyvybėms“.

Organizacijos pakartojo savo nuostatą, kad Libija, per kurią migrantų kelias į Europą eina nuo 2011 metų , kai per sukilimą buvo nuverstas ilgametis diktatorius Muameras Kadhafi (Muamaras Kadafis), nėra saugi vieta migrantams sugrąžinti.

Šioje šalyje migrantams, sako organizacijos, pavojų kelią „tebevykstantis, konfliktas, sunkūs žmogaus teisių pažeidimai ir savavališkas jų suėmimas po išlaipinimo“.

JT agentūros išreiškė apgailestavimą, kad žmonių gelbėjimo pareiga vis labiau permetama Libijos valstybiniams laivams, todėl šiemet į Libiją buvo sugrąžinta daugiau nei 7 tūkst. žmonių.

Pasak jų, Libijos subjektams paieškos ir gelbėjimas turėtų būti patikėtas tik su sąlyga, kad sugrąžintieji nebus savavališkai suiminėjami, su jais nebus blogai elgiamasi, nebus pažeidinėjamos jų žmogaus teisės.

„Be tokių garantijų parama turėtų būti persvarstyta, paieškos ir gelbėjimo įgaliojimai persvarstyti“, – nurodė JT agentūros.