A. Ghani sakė, kad kovotojai bus paleisti musulmonams švenčiant penktadienį prasidėjusią Id al Adchą (Aukojimo šventę). Tuo pačiu metu prasidėjo nacionalinės paliaubos, truksiančios tris dienas.

Paleisdama kovotojus vyriausybė tęsi savo pažadą paleisti 5 000 kalinamų talibų, kaip numatyta pagal sukilėlių ir Vašingtono vasarį pasirašytą susitarimą, nurodė prezidentas.

„Kad parodytume gerą valią ir paspartintume taikos derybas, paleisime 500 kalinamų Talibano narių, atsakydami į šios grupuotės trijų dienų paliaubų paskelbimą“, – A. Ghani pareiškė sakydamas kalbą Id al Adchos proga.

Tačiau šių 500 kalinių nėra pirminiame 5 000 asmenų sąraše, pateiktame Talibano.

Kabulo vyriausybė jau paleido 4,6 tūkst. iš šių kalinių, bet dvejoja dėl likusių 400, nes laiko juos pernelyg pavojingais.

„Neturiu teisės spręsti dėl tų 400 Talibano kalinių, kaltinamų sunkiais nusikaltimais, paleidimo“, – sakė A. Ghani. Jis pridūrė, kad dėl šių žmonių likimo spręs Afganistano vyresniųjų susirinkimas – Loja Džirga.

Talibanas, reikalavęs, kad minėti 400 belaisvių būtų paleisti, padėties kol kas nekomentavo.

Vasarį JAV ir Talibano pasirašytoje sutartyje numatoma, kad Kabulas paleis 5 000 sukilėlių mainais už tūkstantį vyriausybės saugų pajėgų narių, esančių kovotojų nelaisvėje.

Vėlai ketvirtadienį Talibanas paskelbė užbaigęs visų tūkstančio vyriausybės pajėgų narių paleidimą.

Šis daug ginčų kurstantis apsikeitimas belaisviais yra svarbi išankstinė sąlyga pradėti Kabulo ir Talibano taikos derybas.

Tiek A. Ghani, tiek Talibanas šią savaitę siuntė signalus, kad yra pasiruošę pradėti derybas po Id al Adchos – su sąlyga, jeigu bus baigtas apsikeitimas belaisviais.