Praraja buvo pastebima XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje, kai A. Sulaymano al Wahhisho sūnus Rifaatas al Assadas neva pamėgino nuversti iš pareigų savo vyresnįjį brolį ir tuometinį prezidentą Hafezą al Assadą. Beje, pats H. al Assadas valdžią uzurpavo po prieš dešimtmetį surengto valstybės perversmo. H. al Assadas sėkmingai išvengė brolio pinklių ir išmokė savo sūnų Basharą al Assadą, kaip sustabdyti sukilimus (tiek šeiminius, tiek kitokius) vos jiems prasidėjus.

B. al Assadas atidžiai klausėsi pamokymų, kaip matyti iš jo surengtų Sirijos miestų bombardavimų, kurių metu žuvo ar be pastogės liko milijonai žmonių, 2011 m. sukilusių prieš šalies valdovą. Taip pat jis tvirtai savo gniaužtuose laiko dešimtis pusbrolių ir pusseserių, naudodamas pinigines paskatas ir grasinimus mirtimi.

Vis dėlto praėjusį mėnesį nutiko neįtikimas dalykas. Rami Makhloufas, B. al Assado pusbrolis iš mamos pusės ir vienas turtingiausių šeimos narių, paprieštaravo prezidento nurodymui sumokėti laiku nesumokėtus mokesčius, kurių suma siekia 230 mln. JAV dolerių, ir sudaužė trapų šeimos solidarumo įvaizdį.

Po šio incidento keli B. al Assado pusbroliai viešai suabejojo Sirijos prezidento vyriausybės veiksmingumu ir netiesiogiai jį užsipuolė. R. Makhloufo kritika, ko gero, yra B. al Assado režimo pokyčio taškas. Jeigu jis praras savo šeimos narių ir kitų fanatiškai atsidavusių žmonių lojalumą, verta pasvarstyti, ar jam apskritai pavyks išlikti valdžioje.

Rami Makhloufas

Nors R. Makhloufas prievolę sumokėti anksčiau nesumokėtus mokesčius, regis, palaikė provokacija, B. al Assadui ji galėjo atrodyti kaip savitarpiškumo reikalavimas. Remiantis dabartiniais skaičiavimais, magnato R. Makhloufo turto vertė siekia 5 mlrd. JAV dolerių. Įspūdingus turtus jis susikrovė tik todėl, kad jo įmonės, įskaitant didžiausią šalies telekomunikacijų bendrovę „Syriatel“, gavo B. al Assado režimo palaiminimą.

Sirijai atsidūrus krizėje dėl ekonominių sankcijų (Sirijos svaras buvo devalvuotas nuo 50 svarų už JAV dolerį 2011 m. iki daugiau nei 3 tūkst. svarų už JAV dolerį 2020 m., o 90 proc. šalies populiacijos, manoma, gyvena didžiuliame skurde), jo režimas nori R. Makhloufo pagalbos, kad šalies ekonomika galutinai nesubyrėtų. Visgi R. Makhloufo tokia priežastis neįtikino.

Gegužės mėnesį R. Makhloufas internete paskelbė keletą mėgėjiškų vaizdo klipų, kuriuose, nepaisant mandagių žodelių, įspėjo B. al Assadą, jog šis rizikuoja netekti daugelio magnatui dirbančių alavitų, įskaitant kariškius, paramą.

B. al Assado giminaitis išnaudojo nuo seno įtemptus santykius tarp sektų ir davė netiesiogiai suprasti, kad dėl visko kalta prezidento žmona sunitė Asma. Neva ji nori pavogti alavitų pinigus. Tokiomis užuominomis R. Makhloufas pasėjo abejones dėl B. al Assado atsidavimo savo sektantų grupuotei.

Šis konfliktas suteikė naujų vilčių B. al Assado varžovams. Jie viliasi, kad R. Makhloufas nepataisomai sugadino prezidento reputaciją alavitų tarpe ir atvėrė galimybę užginčyti jo, kaip režimo galvos, vaidmenį, nepaisant akivaizdaus fakto, kad B. al Assadas įnirtingai priešinsis bet kokiai tiesioginei opozicijai iš savo šeimos pusės.

Panašu, kad istorija vėl kartojasi. 45-erių metų amžiaus Ribalas al Assadas, Sirijos prezidento pirmos eilės pusbrolis ir jo dėdės Rifaato sūnus, yra vienas iš asmenų, patyrusių B. al Assado pyktį. 1994 m. prie Damaske stovinčio viešbučio „Sheraton Hotel“ B. al Assadas jį išvadino negražiais žodžiais, ir kivirčas pasisuko nemalonia linkme.

Asma Assad
Foto: AP / Scanpix

Persigandęs R. al Assado tėvas savo sūnui nupirko lėktuvo bilietą ir paprašė išvykti. Oro uoste prezidento sargybiniai šaudė iš ginklų ir trainiojosi aplinkui dvi su puse valandos, laukdami R. al Assado. Jis buvo sulaikytas, tačiau netrukus paleistas į laisvę, Rifaatui pagrasinus H. al Assadui, kad kovos kiekvienoje Damasko gatvėje, jeigu „bent plaukelis nukris nuo jo sūnaus galvos“, „Foreign Policy“ pasakojo pats Ribalas al Assadas.

Dabar jis gyvena Ispanijoje savanoriškoje tremtyje ir buvo izoliavęsis namuose, kai gavo trumpąją žinutę su nuoroda į pirmą R. Makhloufo vaizdo klipą. R. al Assadas vaizdo įrašą pavadino „surežisuotu bandymu pagrasinti“ ir sakė juokęsis, kai pirmą kartą jį peržiūrėjo. „Asmeniškai pažįstu Ramį, jis yra bailys, nesipriešins režimui. Be B. al Assado jis yra niekas, – pareiškė R. al Assadas. – Gyvybės galima netekti už menkesnius išsišokimus, ką jau kalbėti apie iššūkio metimą B. al Assadui socialiniuose tinkluose. Tai viso labo šou. B. al Assadas naudoja R. Makhloufą, jog šis pasakytų rusams, kad prezidentas praras alavitų paramą ir kad tai pakenks jų interesams pakrantės zonoje, kur stovi rusų karinė jūrų bazė ir oro uostas.“

Ribalas prisiminė 1999 m. spalio 20 d. įvykius, kai jo šeimai priklausantis namas Latakijos pakrantėje buvo užpultas režimui pavaldžių kareivių, siekiant užtikrinti, kad Basharas, o ne Ribalo tėvas Rifaatas taptų Hafezo įpėdiniu. „Mano dėdė Hafezas sirgo, todėl naujo šalies vadovo atėjimas į valdžią buvo tik laiko klausimas. Režimas norėjo, kad juo būtų Basharas, ir pasirūpino, jog jų planams niekas nepamaišytų, bei buvo pasirengęs sutriuškinti bet kurį oponentą. Štai kodėl kareiviai užpuolė mūsų namus ir šalininkus“, – kalbėjo jis.

Daugelis Rifaato vaikų prisiekė ištikimybę Basharui ir toliau gyvena Sirijoje, bet tebejaučia nuoskaudą. Vienas iš jų yra Douraidas al Assadas. Jis ilgai laikėsi režimo reikalavimų ir šlovino B. al Assadą, bet neseniai viskas pasikeitė. Gegužės 7 d., netrukus po R. Makhloufo vaizdo įrašų pasirodymo, Douraidas „Twitter“ paskelbė kandžią žinutę, kuria paprašė Basharo susitikti su šimtais giminaičių, nešiojančių tokią pačią pavardę, tačiau gyvenančių visiškai neprivilegijuotą gyvenimą. „Žmonės kalba, kad Siriją valdo Assadų šeima, – rašė Douraidas. – Turiu prašymą. 100–200 šeimos narių nėra su tavimi susitikę ir nori pasimatyti. Daugelis jau užaugo ir susilaukė vaikų, bet tave regėjo tik televizoriaus ekrane.“

Šiuo metu JAV gyvenantis buvęs Sirijos diplomatas Bassamas Barabandi sakė, kad neseniai prasiveržusi D. al Assado drąsa turi užslėptą motyvą. „Toks atviras įžūlumas niekada nebuvo toleruojamas, – pareiškė jis. – Dabar Douraidas atvirai meta iššūkį Basharui ir kaip alternatyvą pateikia savo tėvą Rifaatą. Jeigu Douraidas nebūtų įsitikinęs, kad bendruomenė pyksta ant Basharo, neišdrįstų taip kalbėti.“

Ribalo ir Douraido priešinimasis iš dalies paremtas jų šeimos pretenzijomis į politinę valdžią. Bet kiti šeimos nariai, įskaitant pusbrolį generolą Adnaną al Assadą, jaučiasi palikti nuošalyje nuo šeimos reikalų ir turtų, kuriuos susikrovė, pavyzdžiui, R. Makhloufas. Adnanas vadovavo nereguliariajai kariuomenei ir kovojo Hafezo pusėje prieš Islamo broliją 1982 m. Šis susirėmimas vėliau tapo žinomas kaip Hamos skerdynės. Jų metu žuvo tūkstančiai brolijos narių ir civilių. Neseniai Makhloufui rašytame laiške jis leido suprasti, kad jaučiasi negavęs tinkamo atlygio už lojalumą.

Nors Adnanas papriekaištavo magnatui už bereikalingos panikos kėlimą ir jį apibūdino kaip „mėlynąjį banginį tarp turtingųjų banginių“, save jis pateikė kaip tikrąją korumpuoto režimo auką ir atsargiai įgėlė savo pusbroliui prezidentui. „Pardavinėju savo turtą, kad patenkinčiau savo šeimos poreikius, nes nepaisant 42-ejų kariuomenėje ištarnautų metų mano alga siekia viso labo 50 JAV dolerių“, – rašoma laiške, kuris primena pataikaujamą odę, papildytą galybe nusiskundimų, kaip jį neva ne vieną kartą išnaudojo režimas.

Spalio mėnesį arabų šalių žiniasklaida pranešė apie atviresnio pobūdžio grėsmę B. al Assado vyriausybei, kilusią iš jo tetos Bahijos šeimos pusės. Jos sūnus Ghaydaqas kovėsi už Basharą Deir ez Zoro mieste sukilimo metu, tačiau žuvo Latakijoje po susirėmimo su režimo kareiviu, atvykusiu suimti Ghaydaqo dėl pateiktų miglotų kaltinimų. „Facebook“ žinutėje Ghaydaqo šeimos nariai prisiekė atkeršyti, bet, išsigandę atsakomųjų veiksmų, vėliau žinutę pašalino.

Basharas al Assadas, Asma Assad
Foto: AP / Scanpix

Sirijos ekonomikai griūvant, eiliniai B. al Assado rėmėjai pradeda svarstyti, ar buvo verta aukotis. Lojalūs režimo šalininkai už Basharo išlikimą sumokėjo krauju ir sukilimo metu neteko šimtų ar net tūkstančių žmonių. Karo pabaigoje jie tikėjosi kokios nors materialios naudos: daugiau darbų, paaukštinimų ar pirmenybės vyriausybei teikiant užsakymus įmonėms. Deja, bankrutavusi vyriausybė juos paliko skurdesnius ir alkanus. B. Barabandi sakė, jog alavitus pritrenkė R. Makhloufo–B. al Assado saga. „Jie mano, kad prarado labai daug ir pabaigoje negavo jokio atlygio, – aiškino buvęs Sirijos diplomatas. – Jie niršta matydami, kaip šie du pusbroliai pykstasi dėl milijardų, kai eiliniai gyventojai vargsta dėl skatikų.“

Keletas Sirijos ekspertų „Foreign Policy“ sakė, kad B. al Assadas, be jokios abejonės, netenka alavitų paramos. Visgi jie taip pat teigė, jog režimas ir toliau valdo šalį geležiniu kumščiu, todėl dar anksti kalbėti apie prezidento pažeidžiamumą. Niekam ne paslaptis, kad Ribalas ir Douraidas norėjo, jog Hafezo įpėdiniu taptų jų tėvas Rifaatas, o ne Basharas. Tačiau senolio praeitis suteršta kaltinimais dalyvavus Hamos skerdynėse, be to, jam 82-eji – greičiausiai jau per vėlu kruvinais mūšiais praskinti sau kelią į Damaską. Užtat Ribalas yra jaunas ir neneigia norįs aktyviai dalyvauti Sirijos politiniame gyvenime. „Aišku, kad noriu, bet šiuo metu – tik būdamas opozicijoje, o ne vyriausybėje“, – „Foreign Policy“ prisipažino jis.

Dar vieną šeimą, nekantraujančią sugrįžti į valdžią, sudaro Mustafos Tlasso palikuonys. Jie ilgai rėmė režimą, tačiau sukilimo metu perėjo į priešingą barikadų pusę. Mustafos sūnus Manafas Tlassas priklausė B. al Assado artimiausiai aplinkai ir buvo vienas svarbiausių kariuomenės vadų. Dabar Paryžiuje gyvenantis Manafas Rusijos žiniasklaidai teigė, kad atsirastų alternatyvų B. al Assadui, jeigu Rusija sutiktų remti jo šeimą. Manafo brolis Firas, Jungtiniuose Arabų Emyratuose gyvenantis verslininkas, mano, kad būtent Manafas yra alternatyva Basharui, ir nori vaidinti vaidmenį Sirijos politiniame gyvenime, tačiau į šalį grįžtų tik „išvykus Basharui“.

Kol kas Rusiją labiau domina B. al Assado kontroliavimas, o ne pakeitimas kitu prezidentu. Ateityje jam bus sunkiau valdyti šalį, bet Rusijai valdyti jį bus kaip niekada lengva.