Šis LGBTI renginys turėjo įvykti birželio 1–7 dienomis, bet dėl koronaviruso protrūkio buvo atidėtas.

„Reiškiame paramą pastangoms saugoti ir skatinti lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų žmogaus teises, taip pat didinti visuomenės supratimą apie LGBTI bendruomenių problemas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“, – sakoma bendroje deklaracijoje.

„Žmogaus teisės galioja kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar išraiškos. Pagarba šiems pagrindiniams principams įpareigoja valstybes ginti visus savo piliečius nuo smurto ir diskriminacijos ir užtikrinti jiems vienodas galimybes. Dar kartą patvirtiname, kad Visuotinė žmogaus teisių deklaracija užtikrina kiekvieno asmens prigimtinį orumą“, – nurodoma dokumente.

„Todėl turime ir toliau dirbti kartu, kad sukurtume įtrauktį ir lygybę užtikrinančią aplinką, kurioje nėra diskriminacijos, kurioje visos žmogaus teisės yra visiškai užtikrintos. Atiduodame pagarbą svarbiam LGBTI bendruomenių darbui Baltijos valstybėse, taip pat darbui visų, dirbančių vyriausybėse ir už jų ribų, siekiant užtikrinti žmogaus teises LGBTI asmenims ir užbaigti diskriminaciją lytinės orientacijos, lyties tapatumo, lyties išraiškos arba lytinių požymių pagrindu. LGBTI teisės yra žmogaus teisės, kurias palaikyti ir gerbti privalo visi“, – sakoma deklaracijoje.

Bendrą deklaraciją pasirašė Airijos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, Islandijos, Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos ambasados Estijoje bei Šiaurės ministrų tarybos atstovybė.