Kalbėdamas keliems šimtams žmonių, sekmadienį susirinkusių Šv. Petro aikštėje, popiežius skatino rūpinimosi planeta iniciatyvas, atsiradusias dėl naujojo koronaviruso pandemijos. Viena tokių iniciatyvų buvo Tibro upės Romoje pakrančių valymas šį sekmadienį.

Aplinkosauga yra viena pagrindinių Pranciškaus popiežiavimo temų, o šią savaitę Vatikanas paskelbė gaires dėl jo 2015 metų enciklikos „Laudato si“, kurioje jis išdėstė savo mintis apie būtinybę saugoti Dievo kūriniją, įgyvendinimo.

Šioje enciklikoje smerkiama „struktūriškai iškrypusi“ ekonominė sistema, leidžianti turtingosioms šalims ir korporacijoms pelno vardan naikinti Žemę, išnaudoti skurstančiuosius ir paversti planetą „milžiniška atliekų krūva“.

Mokslininkai visame pasaulyje studijuoja, kaip karantino priemonės ir pramonės uždarymas paveikė oro ir jūrų taršą, laukinę gamtą.