Niekieno nepripažintos „Luhansko liaudies respublikos“ 42 įstatymų leidėjai iš 43, dalyvavusių „parlamento“ posėdyje, nubalsavo, kad ukrainiečių kalba nebebutų valstybinė.

„Luhansko liaudies respublikos valstybinė kalba yra rusų kalba“, – sakoma priimtame įstatyme, pateiktame svarstyti kovo pabaigoje.

Iki šiol šioje teritorijoje, 2014 metais vienašališkai paskelbusioje nepriklausomybę nuo Ukrainos, ukrainiečių kalba tebeturėjo valstybinės kalbos statusą.