Antradienį oficialiajame teisinės informacijos interneto portale paskelbtame įsake dėl valstybės politikos branduolinio atgrasymo srityje pagrindų nurodomos pagrindinės grėsmės, kurios, priklausomai nuo karinės, politinės ir strateginės padėties pasikeitimo, gali virsti karinėmis (agresijos) grėsmėmis Rusijai ir kurių neutralizavimui vykdomas branduolinis atgrasymas.

Viena iš tokių grėsmių yra „potencialaus priešininko bendrosios paskirties pajėgų,.. apimančių branduolinio ginklo pristatymo priemones, telkimas RF ir jos sąjungininkams gretimose teritorijose ir gretimose jūrų akvatorijose“.

„Valstybių, laikančių RF potencialia priešininke, priešraketinių sistemų ir priemonių, sparnuotųjų ir balistinių vidutinio ir artimojo nuotolio raketų, ypač taiklių nebranduolinių ir hipergarsinių ginklų, kovinių bepiločių orlaivių, kryptingos energijos ginklų dislokavimas“ yra dar viena tokia sąlyga.

Tarp grėsmių taip pat minimi „priešraketinės gynybos priemonių ir smogiamųjų sistemų kūrimas ir dislokavimas kosmose“, „branduolinio ginklo ir/arba kitokių masinio naikinimo ginklų, kurie gali būti panaudoti prieš RF ir/ar jos sąjungininkus, taip pat šių ginklų pristatymo priemonių buvimas valstybėse“, nekontroliuojamas branduolinio ginklo, jo gabenimo priemonių, technologijų ir jų gaminimo įrangos platinimas, „branduolinio ginklo ir jo gabenimo priemonių dislokavimas nebranduolinių valstybių teritorijose“.

Dokumente pažymima, kad Rusija branduolinį atgrasymą vykdo atskirų valstybių ir karinių koalicijų (blokų, sąjungų), kurios Rusiją laiko potencialia priešininke ir turi branduolinių ginklų ir/ar kitų masinio naikinimo ginklų arba reikšmingą bendrosios paskirties pajėgų kovinį potencialą, atžvilgiu.

„Vykdydama branduolinį atgrasymą RF atsižvelgia į potencialaus priešininko puolamųjų priemonių (sparnuotųjų ir balistinių raketų, hipergarsinių orlaivių, kovinių bepiločių orlaivių), kryptingos energijos ginklų, priešraketinės gynybos, perspėjimo apie raketinį branduolinį smūgį priemonių, branduolinio ginklo ir/ar kitokių masinio naikinimo ginklų, kurie gali būti panaudoti prieš RF ir/ar jos sąjungininkus, dislokavimą kitų valstybių teritorijose“, – sakoma dokumente.