Dokumente pažymima, kad plėtojant integracinius ryšius su šalimis, esančiomis už Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ribų, bus siekiama baigti prisijungimo prie PPO (Pasaulio Prekybos Organizacijos) procesą, aktyviau bendradarbiauti su Tarptautiniu valiutos fondu, Pasaulio banku, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, siekiant pritraukti kreditų, paskolų, sulaukti techninės pagalbos sprendžiant aktualias ekonomikos plėtros problemas, stiprinant bendradarbiavimą su ES.

Prioritetinėmis programos kryptimis vadinamas prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas su naujomis ES narėmis, kurį lemia "jų geografinis artumas ir susiformavę abipusiškai naudingi ryšiai, grindžiami abipusiškais interesais, diskriminacinių priemonių ir prekybos apribojimų baltarusiškoms prekėms panaikinimu".

Dokumente taip pat sakoma, jog tikslinga plėtoti bendradarbiavimą investicijų srityje, tobulinti valiutinių finansinių atsiskaitymų su ES šalimis sistemą turint galvoje būsimąją euro zoną, aktyviau bendradarbiauti energetikos srityje.

Be to, siūloma formuoti "bendrą Europos ekonominę erdvę" ir ateityje pasirašyti susitarimą dėl bevizio režimo tarp Baltarusijos ir ES.

Tuo tarpu santykiams su JAV plėtoti siūloma "sudaryti nediskriminacines sąlygas baltarusiškoms prekėms patekti į Amerikos rinkas, panaikinti amerikietiškų prekių ir technologijų eksporto į Baltarusiją apribojimus".

Planuojama, kad apie 2010 metus eksportas išaugs iki 155-162 proc., importas - 151-158 proc.