Suvaldyti pandemiją ėmėsi daugelio šalių vyriausybės, įvairios ministerijos ir pasaulinės institucijos, tokios kaip JT, ES ir kiti regioniniai bei daugiašaliai forumai. Dedamos visos pastangos siekiant įveikti pandemiją ir kiek įmanoma ją apriboti.

Tai itin svarbu, nes spartų viruso plitimą skatina žmonių judėjimas ir visuotiniai ryšiai, tad koronavirusas pasiekė pasaulinės pandemijos lygį. Jis paveikė kone visus pasaulio regionus ir šalis.

Nors nacionalinių ir tarptautinių organizacijų sprendimai ir dedamos pastangos bendruomenėms suteikia jėgų ir drąsos kovoti su pandemija, labai svarbus kiekvieno bendruomenės nario vaidmuo siekiant užkirsti kelią tolesniam viruso plitimui ir nutraukti pandemijos plitimo grandinę.

Vienas iš svarbių aspektų sprendžiant pasaulinio masto problemas ir siekiant suvaldyti pandemijos protrūkius yra imigrantų padėtis ir vaidmuo kovojant su šiais scenarijais ir atitinkamų nacionalinių vyriausybių bei bendruomenių vaidmuo teikiant reikiamą pagalbą imigrantų bendruomenėms ir atskiriems individams.

Mes apie 3,5 m. gyvename Lietuvoje kaip imigrantai. Ir šiuo metu, susiklosčius dabartinei situacijai su Covid-19 ir šalyje įsigalėjus karantinui, mes jaučiame atsakomybę laikytis šalies įstatymų ir priemonių, kurių tikslas – užkirsti kelią tolesniam protrūkiui ir viruso plitimui bendruomenėje.

Mes tikime, jog visų piliečių pareiga ir atsakomybė yra laikytis taisyklių ir nurodymų, kad virusas neišplistų taip, kaip Kinijoje, Italijoje ir Irane, kur jis tapo nebekontroliuojamu.

Kalbant apie pandemijos krizę visame pasaulyje, vienos reikšmingų sričių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, yra Indija ir Kinija – šiose šalyse didelis gyventojų skaičius. Nors pandemijos lygis Indijoje kol kas nepasiekė didesnio mąsto – užsikrėtusiųjų ir mirusiųjų nuo šio viruso skaičius nėra toks didelis, kaip kitose šalyse, vis dėlto, jei prasidėtų plitimas bendruomenėje, dėl didelio gyventojų skaičiaus pandemijos nebebus įmanoma suvaldyti.

Todėl Indijos vyriausybė ir atitinkamų valstijų vadovybė šiai situacijai kontroliuoti ėmėsi įvairių priemonių ir strategijų.

Kokių priemonių imasi Indija

Vienos iš svarbiausių priemonių yra prevenciniai mechanizmai – keleivių tikrinimas oro uostuose, sausumos sienų uždarymas, siekiant neįsileisti atvykėlių, kurie gali būti užsikrėtę, arba kurie galėjo turėti kontaktų su galimai užsikrėtusiais žmonėmis, privalomas 14 dienų karantinas sugrįžusiems iš užsienio ir teisinių priemonių taikymas prieš asmenis, kurie nesilaiko privalomo karantino.

Buvo įvestas privalomas nacionalinis karantinas, šaliai judant link trečio lygmens – ši priemonė leis nutraukti viruso plitimo grandinę ir plitimą bendruomenėje.

Vadovaujantis specialistų ir medicinos darbuotojų duomenimis, plitimą bendruomenėje galima sumažinti arba jo išvengti, izoliuojantis 21 dieną ir imantis apsaugos priemonių nuo viruso viešose erdvėse.

Įgyvendinant karantino politiką visoje šalyje, tiek nacionalinės, tiek valstybinės, tiek vietos valdžios institucijos užtikrina, kad karantino priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos, ir atlieka patikrinimus prie įvairių vietinių, rajoninių ir valstybinių sienų, taip pat sumažina nereikalingą žmonių judėjimą į darbą ir atgal.

Oro uostuose žmonėms, parvykusiems iš viruso paveiktų regionų, ant rankų uždedamas antspaudas „KARANTINUOJUOSI NAMUOSE“ ir laikotarpis, nuo kada iki kada žmogus privalo izoliuotis nuo kitų. Tai visuomenėje sukėlė prieštaringų reakcijų, nes baiminamasi griežto bendruomenės izoliavimo.

Pirmasis koronoviruso atvejis Indijoje buvo užfiksuotas Keraloje. Koronavirusas buvo diagnozuotas trims studentams iš Kinijos, kurie sugrįžo į valstiją ir buvo iškart perkelti į izoliaciją. Kerala yra antra Indijos valstija pagal infekuotų asmenų skaičių – daugiausia tai iš kelionių sugrįžę šalies piliečiai arba atvykstantys turistai. Dėl to valstija įvedė keliavimo apribojimus ir karantiną daug anksčiau nei pastarasis buvo paskelbtas visos šalies mastu.
Vadovybė imasi tokių priemonių, kaip visuomenės informavimas per žiniasklaidą ir spaudą.

Tai leidžia žmonėms nustatyti simptomus ir išaiškinti tuos, kurie nenori prisiduoti vadovybei ir sveikatos institucijoms. Dėl kai kurių žmonių, grįžusių į Keralą iš viruso paveiktų šalių, aplaidumo, virusas pasklido didelėje žmonių grupėje.

Dar viena priemonė – užsikrėtusių asmenų maršrutų ir aplankytų vietų žemėlapių publikavimas žiniasklaidoje, socialinių tinklų platformose, valstijų policijos departamentų ir apygardų nuovadų feisbuko puslapiuose. Tai leidžia žmonėms pasitikrinti, ar jie nebuvo nurodytoje vietoje incidento metu, ir ar jie potencialiai negalėjo užsikrėsti.

Šios priemonės, kartu su rajonų administracijos vykdomu žmonių stebėjimu, leido suvaldyti viruso plitimą.

Visiems atvykusiems iš užsienio atitinkami darbuotojai patikrina sveikatą, išsaugo kontaktus, adresą ir kitą reikalingą informaciją.

Šie duomenys perduodami atitinkamoms jų gyvenamosios vietovės institucijoms ir sveikatos pareigūnams.

Tada su parvykusiu asmeniu komunikuoja sveikatos departamentas, kuris informuoja asmenį apie tolesnius žingsnius ir procedūras, kurių privaloma imtis.
Nuo tada, kai Indijoje buvo įvestas visiškas visuotinis karantinas, kiekvienos valstijos vadovybė stengiasi palaikyti gyventojus.

Siekdami apsaugoti vietos gyventojus, valstijos pareigūnai inicijuoja įvairią veiklą kartu su vietos savivaldos institucijomis, kurios vadinamos panchayat.

Panchayatą sudaro 10-20 administracinių vienetų, priklausomai nuo regiono populiacijos dydžio. Kiekvienas toks vienetas turi išrinktą vadovą, kuris yra atsakingas už komunikaciją ir pagalbą nariams.

Vadovas turi kiekvieno nario adresą ir kontaktinius duomenis. Todėl kai kuris nors narys grįžta iš užsienio, vadovas iškart susisiekia su tuo asmeniu ir prižiūri, kad jis (ji) karantinuotųsi. Vadovas taip pat atsakingas už aukštesnės vadovybės informavimą apie visus pažeidimus ar incidentus. Kaimynų bendruomenė taip pat įpareigota pranešti apie tokius nusikaltimus.

Siekiant padėti skurstantiems visuomenės nariams, kiekvieno panchayato atsakomybė yra įrengti bendruomenės virtuvę, kurioje pagamintas maistas dalinamas senyvo amžiaus, neįgaliems ir koronavirusu užsikrėtusiems žmonėms.

Vadovybė taip pat imasi griežtų teisinių priemonių prieš parduotuves, kurios kelia būtinųjų produktų kainas. Tai, tikėtina padės užkirsti kelią prekių kaupimui.

Apie Titty Varghese

Titty Varghese yra iš Pietų Indijos Keralos valstijos. 2012 m. ji baigė istorijos bakalauro programą Keralos Mahatma Gandhi universitete. 2015 m. Kauno technologijos universitete ji įgijo Viešosios politikos ir administravimo magistro laipsnį. Šiuo metu T. Varghese mokosi ketvirtame KTU politikos mokslų doktorantūros studijų kurse. Jos tyrimai apima viešąją politiką, moterų politinį įgalinimą, sprendimų priėmimą, savivaldą, trečiąjį sektorių ir smurtą prieš moteris. Ji taip pat yra KTU Moterų lyderystės tinklo (Women Leadership Network – WLN) stegėja ir direktorė.

Apie Vishnu Muraleedharan

Vishnu Muraleedharan yra iš Pietų Indijos, Keralos valstijos. 2007 m. jis įgijo Politikos mokslų bakalauro laipsnį Mahatma Gandhi universitete Keraloje. 2015 m. Kauno technologijos universitete jis įgijo Viešosios politikos ir administravimo magistro laipsnį. Šiuo metu jis mokosi trečiame Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Politikos mokslų doktorantūros kurse. Jo tyrimų sritys – viešoji politika, korupcija, migracija, pabėgėlių krizė, žiniasklaida ir politika. Jis taip pat yra KTU studentų ambasadorius.