Kaip pranešė Šventasis Sostas, ši apsaugos priemonė bus taikoma iki balandžio 3 dienos. Tą dieną turėtų baigtis ir kitų viešų susibūrimų draudimas Italijoje.