Tokiems planams praeitais metais vyskupai pritarė, tačiau įgyvendinimui buvo reikalingas pontifiko pritarimas. Katalikų kunigams keliamas reikalavimas laikytis celibato, nors ir daromos išimtys, pavyzdžiui, anglikonų dvasininkams.

Pernai spalį vykusiame vyskupų Sinode Amazonės vyskupai ragino jų regione pritaikyti išimtį celibatui ir leisti vedusiems vyrams tapti kunigais, nes atokiose atogrąžų miškų vietovėse ypač trūksta dvasininkų.

Trečiadienį išleistame dokumente „Querida Amazonia“ (Mylima Amazonija) pontifikas apie pokyčius Bažnyčioje beveik nekalba, tačiau atmeta galimybę ne kunigams teikti svarbius sakramentus, kaip Eucharistiją, ir klausyti išpažinčių.

Išimtis celibatui, nors ir taikoma tik Amazonės regione, tikėtina, supykdytų tradicinių pažiūrų dvasininkus, kurie jau dabar Pranciškaus popiežiavimo laikotarpį laiko pernelyg liberaliu.

Pranciškus dokumente ragino Amazonės regione užtikrinti socialinį teisingumą ir gerbti aplinką. Jis taip pat pasmerkė bendroves, kurios „vykdo nusikaltimus“ prieš gamtą ir Amazonės indėnus.

„Turime jausti pasipiktinimą neteisybės akivaizdoje, kaip tai juto Mozė, kaip Jėzus, kaip tai jaučia Dievas. Neturime priprasti prie blogio. Verslai, nacionaliniai ar tarptautiniai, kurie kenkia Amazonei ir negerbia gyventojų teisių į žemę, į apsisprendimą, turi būti vadinami tuo, kas jie yra: neteisybe ir nusikaltimu“, – rašo Šventasis Tėvas.

Celibatas įvardijamas kaip savo gyvenimo pašventimo Dievui įrodymas. Vatikano išplatintame pareiškime teigiama: „Amazonijos regionas mums kelia iššūkių, teigia popiežius, tačiau privalome nepasiduoti ribotoms perspektyvoms ir jokiu būdu nepasitenkinti sprendimais, padedančiais išspręsti tik dalį problemos“.

Popiežius pažymi, jog reikalingi dvasininkai, iš vidaus suvokiantys Amazonijos problemas ir kultūrinius subtilumus.

Pontifikatas paragino vyskupus „melstis už kunigystės pašaukimą“ ir drąsinti misionieriais tapti norinčius „rinktis būtent Amazonijos regioną“.

Posinodinį apaštališkąjį paraginimą galima paskaityti čia.

Delfi primena, kad po susitikimo su pontifiku JAV vyskupai paskelbė, kad popiežius Pranciškus nepaskelbs išimties dėl Romos Katalikų Bažnyčios kunigų celibato Amazonijoje.

Po pernai vykusio sinodo vyskupai iš Amazonijos regiono paprašė popiežiaus atverti galimybę vedusius vyrus šventinti į kunigus ir leisti moterims tapti diakonėmis mažai apgyvendintuose regionuose, kad daugiau vietos gyventojų turėtų galimybę priimti Komuniją.

Nepaisant kilusio aršaus pasipriešinimo, įskaitant popiežiaus emerito Benedikto XVI nepritarimą, kai kurie apžvalgininkai prognozavo, kad trečiadienį Pranciškui paskelbus sinodo išvadas, dabar egzistuojanti tvarka bus sušvelninta.

Tačiau du pirmadienį ilgą susitikimą su pontifiku turėję vyskupai JAV katalikų naujienų tarnybai pranešė, jog popiežius pakeitimų nedarys.

„Jis daug nekalbėjo apie tas dvi opias problemas – moterų įšventinimą į diakones ir vedusių vyrų – į kunigus“, – sakė Solt Leik Sičio vyskupas Oscaras Solisas.

„Manau, kad jis paliko (klausimą) atvirą, nepriėmęs konkretaus sprendimo. Taigi, jis yra atviras diskusijoms“, – kalbėjo O. Solisas.

„Jis sakė, kad iš tiesų netiki vedusių vyrų įšventinimu, bet ką daryti su visais tais žmonėmis, kurie neturi galimybės gauti Eucharistijos?“ – klausė vyskupas.

Iš Argentinos kilęs popiežius Pranciškus susitikime su vyskupais sakė, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės yra linkusios daugiausia dėmesio skirti nesutarimams, nors jis pats būtų linkęs labiau užsiimti Amazonijos socialiniais, ekologiniais ir ganytojiškais iššūkiais, sakė jis interviu „Catholic News Service“.

„Popiežius pasakė labai švelniai ir labai ramiai: „Žinote, šis klausimas tikrai nebuvo pagrindinis klausimas tame sinode“, – sakė arkivyskupas Johnas Westeris iš Santa Fė, Naujosios Meksikos. Jis nepatikslino, ar kalba apie vedusių vyrų, ar moterų įšventinimą.

„Kol kas aš net nemanau, kad dabar mes šiuo klausimu judėsime toliau, nes aš dar nepajutau, kad Šventoji Dvasia dabar būtų tuo užsiėmusi“, – citavo jis popiežių.