„Komisija yra pasiryžusi reaguoti į mums iškilusius kartų iššūkius, tokius kaip klimato kaita, skaitmenizacija ir migracija. Ji yra pasiryžusi įgyvendinti „Europos žaliąjį paktą“ ir pagerinti ES piliečių bei įmonių galimybes skaitmeninės pertvarkos metu. Ši darbo programa padės sukurti ambicingesnę sąjungą“, – sakė U. von der Leyen.

Už tarpinstitucinius ryšius atsakingas EK vicepirmininkas Marošas Šefčovičius, trečiadienį Briuselyje pristatydamas žurnalistams programą pareiškė: „Įgyvendinti mūsų ambicijas yra visų institucijų, valstybių narių ir pagrindinių partnerių komandinis darbas. Būtent todėl Komisijos darbo programa taip pat atspindi pagrindinius Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos prioritetus. Be to, pirmą kartą programoje pateikiama ilgalaikė mūsų ekonomikas ir mūsų visuomenes formuojančių tendencijų vizija.“

Europos Komisija, paaiškino M. Šefčovičius, šiemet pradės versti šešis pagrindinius U. von der Leyen prioritetus konkrečiomis iniciatyvomis, kurios bus toliau aptariamos ir įgyvendinamos bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir kitais partneriais.

EK priminė, kad minėti prioritetai yra „Europos žaliasis paktas“, Europos prisitaikymas prie skaitmeninės eros, žmonėms tarnaujanti ekonomika, stipresnė Europa tarptautinėje arenoje, europietiško gyvenimo būdo propagavimas, naujas Europos demokratijos impulsas.

Šiems programiniams tikslams įgyvendinti Europos Komisija yra parengusi 43 strateginių tikslų sąrašą.