„Šis sprendimas sukuria naujus standartus, kurie palengvins būsimų prieglobsčio prašymų, susijusių su klimato kaita, sėkmę“, - sakė komiteto ekspertas Yuvalas Shany‘is. Vyras iš Kiribačio Ioanė Teitiota argumentavo, kad dėl kylančio jūros lygio jo gimtosios šalies salos tampa neįmanomos gyventi. Be kita ko, mažėja žemdirbystės plotai, sūrus vanduo užteršia geriamąjį vandenį. Vis dėlto komitetas priėjo prie išvados, jog I. Teitiotės atveju įrodyta, kad Kiribatyje yra pakankamai apsaugos mechanizmų gyventojams. Kartu komitetas konstatavo, kad šalys negali deportuoti prieglobsčio prašytojų, jei klimatinės sąlygos jų gimtinėje kelia grėsmę jų gyvybei.

Komitetas stebi, kaip laikomasi „Tarptautinio pakto dėl pilietinių ir politinių teisių“ šalyse, kurios jį pasirašė. Tai yra 172 valstybės.