27 metus Šventajame Soste išdirbusi F. Di Giovanni dabar bus sekretoriaus pavaduotoja daugiašaliams reikalams. Eidama šias pareigas, ji vadovaus skyriui, koordinuojančiam Vatikano santykius su Jungtinėmis Tautomis ir kitomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis.

Popiežius anksčiau ragino suteikti moterims daugiau įtakos priimant sprendimus Vatikane ir apskritai Katalikų Bažnyčioje, tačiau šiuo metu jokiai Vatikano kongregacijai ar kitai svarbiai institucijai nevadovauja nė viena moteris.

Tokie postai skirti kunigams, vyskupams ir kardinolams, o Pranciškus laikosi bažnyčios mokymo, draudžiančio įšventinti moteris.

66 metų F. Di Giovanni Vatikano vidaus žiniasklaidai sakė, kad Šventojo Tėvo sprendimas ją paskirti liudija apie jo dėmesį moterims, ir sutiko su pontifiko dažnai išsakomu teiginiu, kad moterys turi tam tikrų gabumų kaip taikdarės, tarpininkės ir gydytojos.

„Tikiuosi, jog faktas, kad esu moteris teigiamai atsispindės man atliekant šią užduotį, nors kalbame apie talentus, kuriuos įžvelgiu ir savo kolegose vyruose“, – pažymėjo ji.

Kitose Vatikano institucijose panašias pareigas eina dar kelios moterys, įskaitant Vatikano kongregacijos sekretoriaus pavaduotoją religiniams įsakymams ir dvi Vatikano pasauliečių reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojas.

Tačiau Valstybės sekretoriatas yra įtakingiausia Šventojo Sosto įstaiga, koordinuojanti jo administracijos vidaus darbą, taip pat Vatikano diplomatinius santykius su kitomis šalimis.