„Visuomet palaikysiu mūsų brangią draugę ir sąjungininkę, Izraelio valstybę“, – pasakė D. Trumpas per renginį Baltųjų rūmų Rytų salėje.

D. Trumpas, kuris vadina save proizraelietiškiausiu JAV prezidentu per visą istoriją, šiuo metiniu renginiu pasinaudojo tam, kad prieš kitais metais įvyksiančius valstybės vadovo rinkimus tęstų ryžtingas pastangas patraukti savo pusėn Amerikos žydų rinkėjus, kurie tradiciškai palaiko demokratus.

D. Trumpas pasirašė prezidentinį įsaką, kuriuo apeinamas Kongresas ir kuriuo iš esmės judaizmas iš naujo apibrėžiamas ir kaip tautybė, ir kaip religija, o ne vien religija, kaip buvo iki šiol.

Šis, regis, akademinis pakeitimas turės svarbų teisinį poveikį sudarant sąlygas vyriausybei slopinti universitetuose plintantį boikoto judėjimą prieš Izraelį dėl jo elgesio su palestiniečiais.

Pasak D. Trumpo, šiuo įsaku siekiama „kovoti su antisemitizmu“ ir jis „taikomas institucijoms, kurios platina antisemitinę neapykantą“.

Konkrečiai įsakas yra nukreiptas prieš judėjimą „Boycott, Divestment and Sanctions“ („Boikotas, investicijų atsiėmimas ir sankcijos“, BDS), vis labiau remiamą universitetų miesteliuose, priverčiant universitetus blokuoti šį judėjimą, jei jie nenori vyriausybės skiriamo finansavimo sumažinimo.

„Mūsų žinia universitetams: jei norite gauti didžiulį federalinių dolerių kiekį, kurį gaunate kiekvienais metais, privalote atmesti antisemitizmą“, – sakė D. Trumpas.

Pasak aktyvistų, BDS judėjimas yra paprastų žmonių pastangos nubausti Izraelį už palestiniečių žemių okupavimą. Izraelio vyriausybė tvirtina, kad jis grindžiamas antisemitizmu.

D. Trumpo prezidentiniu įsaku pakoreguojamas esamas pilietinių teisių įstatymas, kad vyriausybė galėtų įsikišti su BDS susijusiais atvejais.

„Prezidento Trumpo įsakymu aiškiai pasakoma, kad 1964 metų pilietinių teisių akto VI skyrius taikomas antisemitinei diskriminacijai rasės, odos spalvos ar tautinės kilmės pagrindu“, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime.

„Šis veiksmas toliau rodo tvirtą prezidento Trumpo ir jo administracijos įsipareigojimą kovoti su visomis antisemitizmo formomis“, – sakoma jame.

Kritikai tvirtina, kad D. Trumpas pataikauja Izraelio vyriausybei ir ignoruoja teisę protestuoti.

„Šis prezidentinis įsakas... atrodo labiau skirtas ne kovai su antisemitizmu, o atbaidymui nuo žodžio laisvės ir Izraelio kritikų universitetuose varžymui“, – sakė kairiosios pakraipos proizraelietiškos lobistų grupės „J Street“ prezidentas Jeremy Ben-Ami (Džeremis Ben-Amis).

„Mūsų nuomone, neprotinga ir žalinga Baltiesiems rūmams vienašališkai paskelbti plataus diapazono nesmurtinę Izraelio kritiką universitetuose antisemitine“, – sakė jis.