Piratų partija, turinti parlamento žemuosiuose rūmuose 22 vietas iš 200, nusiuntė prokuratūrai pareiškimą, kuriame teigiama, jog valstybės institucijos pažeidžia įstatymą, toliau mokėdamos dotacijas kompanijai „Agrofert“. Jame taip pat tvirtinama, kad premjeras piktnaudžiauja tarnybine padėtimi holdingo naudai.

„Piratų partijos aktyvistai surinko iš principo svarbius dokumentus, įskaitant (fizinių asmenų) liudijimus ir (specialistų) analitines ekspertizes, kurie akivaizdžiai patvirtina, kad premjeras A. Babišas yra holdingo „Agrofert“ savininkas ir todėl patiria interesų konfliktą, - sakoma partijos pranešime. – Daromas aktyvus (premjero) poveikis dotacijų skirstymo politikai. Nacionalinis kovos su organizuotu nusikalstamumu centras jau tiria šią bylą“.

Pastarosiomis dienomis parlamento opozicija gerokai suaktyvino politinę veiklą prieš A. Babišą. Tam dingstį davė praėjusios savaitės pabaigoje į Prahą atsiųsta Europos Komisijos audito ataskaita, pagal kurią premjeras patiria valstybinių, politinių ir asmeninių interesų konfliktą.

Dokumente daroma išvada, jog A. Babišas, eidamas premjero pareigas, gali daryti poveikį, kad šalies vyriausybės sprendimai skirstant dotacijas iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų būtų naudingi su juo susijusioms kompanijoms, susijungusioms į agrochemijos holdingą „Agrofert“.

„Agrofert“ yra viena didžiausių Europoje žemės ūkio ir chemijos pramonės kompanijų. Holdingui priklauso 200 bendrovių iš Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos ir Nyderlandų. Jo įmonėse dirba daugiau kaip 32 tūkstančiai žmonių.

Pats A. Babišas teigia, kad, eidamas iš verslo į didžiąją politiką, perdavė jam priklausančio holdingo valdymą globėjų tarybai, kaip to reikalauja Čekijos įstatymai, ir neturi jokios įtakos jo veiklai. Todėl, anot jo, jokio interesų konflikto nėra.