Pasaulio dėmesys neseniai nukrypo į šį didžiausią pasaulyje atogrąžų miškų regioną, kuris yra labai svarbus planetai, bet kenčia nuo didžiausių per daugelį metų gaisrų, iš dalies nulemtų intensyvesnio miškų kirtimo.

Sinodo, kuriame dalyvauja vyskupai daugiausia iš devynių Amazonijos valstybių, dokumente griežtai smerkiami socialinė neteisybė ir nusikaltimai, siūlomas Katalikų Bažnyčios veiksmų planas, užsimenama apie vedusių vyrų šventinimą į kunigus.

„Išgirskite šauksmą Motinos Žemės, kurią puola ir rimtai žeidžia ekonominis grobuoniškas ir natūralios aplinkos naikinimo modelis,... kuris žudo ir plėšia, naikina ir niokoja, išvaro ir išmeta“, – sakoma 80 puslapių dokumente.

Prieš tris savaites truksiantį sinodą Amazonijoje vyko maždaug 260 renginių, kuriuose dalyvavo 80 tūkst. žmonių ir kuriais siekta suteikti vietos populiacijoms žodį sinodo dokumente.

„Naikinantys interesai“

Sinodas rengiamas Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonaro, skeptiškai vertinančiam klimato kaitą, Jungtinėse Tautose pareiškus, kad pasaulio žiniasklaida meluoja apie Amazoniją, ir pavadinus autochtonų lyderius užsienio vyriausybių įrankiais.

Savo 2015 metų enciklikoje dėl ekologijos ir klimato kaitos „Laudato Si“, Pranciškus smerkė Amazonijos miškų naikinimą „milžiniškų tarptautinių ekonominių interesų“ vardan.

Pernai pirmasis popiežius iš Lotynų Amerikos apsilankė Puerto Maldonado kaime Peru pietryčiuose, kur susitiko su tūkstančiais Peru, Brazilijos ir Bolivijos indėnų.

Ta kelionė buvo pirmasis žingsnis dabartinio sinodo, prasidedančio mišiomis Šv. Petro aikštėje, link.

Sekmadienį savo homilijoje pontifikas smerkė Amazonijos miškus niokojančius gaisrus, kuriuos sukelia „naikinantys interesai“.

„Ugnis, kurią įžiebia naikinantys interesai, tokia, kaip neseniai Amazoniją nusiaubusi ugnis, nėra Evangelijos ugnis. Dievo ugnis yra šiluma, pritraukianti ir suburianti draugėn, – sakė jis. – Ją maitina dalijimasis, ne pelnas. Naikinanti ugnis, kita vertus, dega, kai žmonės nori stumti tik savo idėjas, suformuoja savo grupę, ištrina skirtumus bandydami padaryti visus ir viską vienodus.“

Kontroversiškos idėjos

Pranciškui viliantis nunešti katalikų tikėjimą į atokias bendruomenes, Romoje susirinkę vyskupai aptars ir itin kontroversišką pasiūlymą leisti vedusiems vyrams tapti kunigais.

Tai labai nepatinka kai kuriems tradicionalistams, kurie įrodinėja, kad tokia išimtis Amazonijai atvers duris kunigų celibato panaikinimui.

Iki spalio 27-osios truksiančiame sinode taip pat bus svarstomi oficialūs vaidmenys moterims, kurios ir dabar yra labai svarbios Amazonijos Bažnyčioje.

Iš 184 sinodo prelatų 113 yra iš Amazonijos, įskaitant 57 iš Brazilijos.

Taip pat dalyvauja 17 Amazonijos indėnų ir etninių grupių atstovų, 35 moterys. Šie dalyviai neturės teisės balsuoti dėl galutinio dokumento.