Antroji vieta teko JAV kariniam jūrų laivynui, o trečioji – Kinijos Liaudies išlaisvinimo armijos kariniam jūrų laivynui.

Remiantis apklausos rezultatais, 89 proc. apklaustų rusų yra įsitikinę, kad Rusijos karinis jūrų laivynas gali apginti šalies jūrų sienas tuo atveju, kai kitos šalys kelia realią grėsmę.

Nuo 2005 metų taip manančių rusų procentas išaugo 19 procentinių punktų – nuo 70 iki 89 proc.
Tuo metu 85 proc. respondentų tarnavimą kariniame jūrų laivyne laiko prestižu.

Iš viso beveik kas penktas apklausos dalyvis (17 proc.) sakė, kad turi draugų, artimųjų ar pažįstamų, tarnaujančių ar dirbančių Rusijos kariniame jūrų laivyne.