„Baltarusija – vienintelė valstybė visoje Europoje, kur iki šiol atliekamos egzekucijos žmonėms. Mirties bausmė neatgraso nuo nusikaltimų, ir bet kokios klaidos tampa negrįžtamos. Tai – žiauri, nežmogiška ir žeminanti orumą bausmė ir teisės į gyvybę, įtvirtintos Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, pažeidimas“, – paskelbė M. Kocijančič.

Jos pareiškime taip pat sakoma, kad „Europos Sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir draugams“.

ES diplomatijos vadovės atstovės pareiškime pabrėžiama, kad, Briuselio įsitikinimu, pirmas teigiamas Minsko žingsnis mirties bausmės atšaukimo link būtų sušvelninti paskelbtus mirties nuosprendžius ir įvesti egzekucijų moratoriumą.

„Realūs Baltarusijos žingsniai, žengti siekiant gerbti visuotines žmogaus teises, taip pat ir dėl mirties bausmės, tebėra svarbiausi formuojant būsimą ES politiką šios šalies atžvilgiu“, – sakoma pareiškime.