Apie atšaukimą paskelbta diena prieš tai, kai Aukščiausiasis Teismas turėjo svarstyti, ar šis įsakas, pagal kurį milijonai brazilų galėtų viešai nešiotis užtaisytus ginklus, neprieštarauja konstitucijai. Praėjusią savaitę tokį ginklų kontrolės sušvelninimą atmetė Senatas.

Vietoje to J. Bolsonaro paskelbė tris naujus įsakus, kuriais, kaip atrodo, pašalinami prieštaringiausiai vertinami pradinio įsako punktai, tačiau detalės nėra aiškios.

Prezidentas taip pat paskelbė, kad Kongresui buvo nusiųstos siūlomos įstatymų dėl ginklų bei šaudmenų registravimo, laikymo ir pardavimo pataisos.

Minimą įsaką J. Bolsonaro paskelbė gegužės mėnesį, taip sudarydamas sąlygas daugybei žmonių, įskaitant sunkvežimių vairuotojus, politikus, medžiotojus ir net kai kuriuos žurnalistus, nešiotis ginklus be būtinybės įrodyti, kodėl jiems jų reikia.

Po kelių savaičių prezidentas pakoregavo pradinį įsaką suvaržydamas galimybes „paprastiems piliečiams“ viešai nešiotis pistoletus ir revolverius. Tačiau šie suvaržymai nebuvo taikomi šautuvams.

Pagal pradinį įsaką leidimus laikyti ginklą turintys žmonės taip pat galėtų nusipirkti iki 5 tūkst. šovinių per metus, priklausomai nuo ginklo tipo. Dabartinis limitas yra 50 šovinių per metus.

Tačiau įsakas susidūrė su stipria opozicija, jam nepritarė net valstijų su aukštu smurto lygiu gubernatoriai, kurie teigė, kad ši priemonė nepadidino saugumo.