Tokį sprendimą Teismas priėmė paprašius valdančiosios Demokratų partijos parlamentarų grupei.

Konstitucinis Teismas kaip sprendimo motyvą nurodė prezidento atsisakymą pasirašyti įsakymą dėl parlamento paleidimo ir vykdyti Teismo sprendimą.

Teismas pavedė P. Filipui laikinai eiti prezidento pareigas ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įsako, kuriuo paleidžiamas dabartinis parlamentas ir paskiriama pirmalaikių rinkimų data, pasirašymo.

Per dvejus metus Konstitucinis Teismas jau penkis kartus laikinai nušalino prezidentą nuo pareigų, jam atsisakius paskelbti kokius nors įstatymus arba paskirti ministrus.

I. Dodonas Teismo sprendimą dėl jo laikino nušalinimo pavadino „beviltišku žingsniu“.

„Beviltiškas žingsnis siekiant pasinaudoti kontroliuojamu Konstituciniu Teismu norint toliau uzurpuoti valdžią. Vienintelė išeitis – išorinė ir vidinė mobilizacija, spaudimas ir griežtas atkirtis uzurpatoriams“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė prezidentas.

Moldovos laikinasis prezidentas Pavelas Filipas sekmadienį paleido šalies parlamentą ir sušaukė pirmalaikius rinkimus.

P. Filipas pasirašė dekretą, kuriuo paleido parlamentą ir sušaukė pirmalaikius rinkimus. Balsavimas turėtų vykti rugsėjo 6 dieną.