Per uždarą posėdį Didžioji Britanija ir Vokietija pasiūlė pareiškimo juodraštį, kuriuo Sudano kariniai valdytojai ir protestuotojai turėjo būti paraginti „toliau dirbti kartu, siekiant dabartinės krizės abipusiai priimtino sprendinio“, sakoma dokumente, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.

Tačiau Kinija griežtai užginčijo šį tekstą, o Rusija tvirtino, kad Saugumo Taryba pirmiausiai turėtų sulaukti Afrikos Sąjungos atsako, nurodė diplomatai.

Rusijos ambasadoriaus pavaduotojas Dmitrijus Polianskis sakė, kad siūlomas pranešimo tekstas yra „nesubalansuotas“, ir pabrėžė, kad „esant šiai padėčiai būtina elgtis labai atsargiai“.

„Nenorime paremti nesubalansuoto pareiškimo. Tai tik pablogintų padėtį“, - po dvi valandas trukusio posėdžio žurnalistams sakė D. Polianskis.

Pirmadienį mažiausiai 60 žmonių žuvo, kai saugumo pajėgos panaudojo jėgą, vaikydamos kelias savaites trukusį sėdimąjį protestą prie kariuomenės štabo Chartume. Toje stovykloje buvę žmonės reikalavo užbaigti kariškių valdymą.

Antradienį šalies karinis valdytojas generolas Abdel Fattahas al Burhanas pareiškė panaikinantis anksčiau sutartą planą dėl trejų metų pereinamojo laikotarpio ir paskelbė, kad rinkimai bus surengti per ateinančius devynis mėnesius.

Saugumo Tarybai nesugebėjus susitarti aštuonios Europos šalys bendrame pareiškime nurodė „smerkiančios smurto išpuolius Sudane, vykdytus prieš civilius Sudano saugumo tarnybų“.

Belgija, Britanija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Nyderlandai ir Švedija pridūrė, kad karinės tarybos „vienašališkas paskelbimas, kad derybos nutraukiamos, paskiriama vyriausybė ir per pernelyg trumpą laiką organizuojami rinkimai, kelia didelį susirūpinimą“.

„Pasisakome už sutartą valdžios perdavimą civilių vadovaujamai vyriausybei, kaip reikalauja Sudano žmonės“, – sakoma Europos šalių pareiškime.

Afrikos Sąjungos pirmenybė

Saugumo Tarybos posėdis buvo sušauktas paprašius Britanijai ir Vokietijai. Per jį turėjo būti išklausytas JT pasiuntinio Nicholas Haysomo, dirbusio su Afrikos Sąjunga, kad ši krizė būtų išspręsta, pranešimas.

N. Haysomas žurnalistams sakė „neprarandąs vilties, kad sprendinys įmanomas“.

Saugumo Tarybos diplomatai trečiadienį laukia Afrikos Sąjungos Taikos ir Saugumo Tarybos posėdžio, per kurį turėtų būti pateiktas atsakas į krizę Sudane.

JT diplomatai sakė, kad Saugumo Taryba gali iš naujo nagrinėti šį klausimą ir susitarti dėl bendros pozicijos.

„Turime skubiai sugrįžti prie derybų stalo“, – prieš posėdį sakė vokiečių ambasadorius Christophas Heusgenas.

„Legitimumas negali kilti iš šautuvo vamzdžio“, – pabrėžė jis.

Karinė taryba vadovauja Sudanui nuo balandžio 11-osios, kai autoritarinis prezidentas Omaras al Bashiras buvo nuverstas po kelis mėnesius rengtų protestų prieš tris dešimtmečius trukusį jo valdymą.

Derybos tarp karinių valdytojų ir protestų lyderių žlugo nesugebėjus susitarti, ar planuojama pereinamojo laikotarpio valdžios institucija turės būti vadovaujama civilio, ar kariškio.