Remiantis pristatytu darbotvarkės projektu, kovo 21-ąją 27 ES valstybių lyderiai aptars naujausius įvykius, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimo procesu pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį.

Kaip įprasta, pavasario viršūnių susitikime bus akcentuota būtinybė stiprinti ES ekonominį pamatą.

Dokumento projekte rašoma, kad Europos Vadovų Taryba aptars būsimą bendrosios rinkos vystymosi eigą, kapitalo rinkų sąjungą, taip pat skaitmeninių technologijų, pramonės ir prekybos politiką, atsižvelgiant į būsimą strateginę ES programą.

Europos šalių lyderiai turėtų pritarti rekomendacijoms dėl euro zonos ekonominės politikos.

Viršūnių susitikimo metu numatytos diskusijos apie klimato kaitą. Planuojama, kad bus sutarta dėl bendrų gairių ir prioritetų, turinčių padėti Bendrijai iki 2020 metų pristatyti ilgalaikę Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimo strategiją.

Šiuo metu vyksta pasirengimas balandžio 9 dieną numatytam ES ir Kinijos viršūnių susitikimui. Europos Vadovų Tarybos nariai apsikeis nuomonėmis dėl santykių su Kinija tarptautinėje arenoje.

ES šalių lyderiai taip pat aptars „pažangą kovojant su dezinformacija ir būtinybę ginti nacionalinių bei europinių rinkimų visoje Bendrijoje demokratinį neliečiamumą“.

Šį pusmetį ES pirmininkaujančios Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas viršūnių susitikimo pradžioje apžvelgs, kaip vykdomi ankstesnio Europos Vadovų Tarybos susitikimo nutarimai.

Susitikime bus paminėtas Europos ekonominės erdvės 25-metis. Ta proga į susitikimą pakviesti Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos vyriausybių vadovai.

Susitarimas dėl Europos ekonominės erdvės sukūrimo buvo pasirašytas 1992 metų gegužės 2-ąją, o įsigaliojo 1994 metų sausio 1 dieną. Jis numato laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimą Europos ekonominės erdvės viduje.