„Įvertinę esamus Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir poreikį didinti bendrų veiksmų suderinamumą, sąjungininkai iš JAV kariuomenės Sausumos pajėgų Europoje labai palaikė mūsų idėją pertvarkyti dabartinį Sausumos pajėgų štabą pagal JAV kariuomenės divizijos lygmens štabo struktūrą. Negana to, jie yra pasirengę mums suteikti visokeriopą pagalbą ją įgyvendinant. Pirmiausiai tai vertinu kaip puikų Lietuvos kariuomenės įvertinimą ir pasitikėjimą. Be to, tai pasitarnaus kaip papildoma atgrasymo priemonė ir sustiprins mūsų veiksmų su JAV partneriais suderinamumą šalies gynybos kontekste. Nepasinaudoti tokia galimybe būtų neprotinga“, - Krašto apsaugos ministerijos(KAM) pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje yra keturi brigados dydžio vienetai: Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“, Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“, Lengvoji pėstininkų brigada „Aukštaitija“ (rezervinė) ir lengvajai pėstininkų brigadai prilyginamos Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Todėl, pasak vado, yra logiška, kad aukštesnio štabo vaidmenį atliekantis Sausumos pajėgų štabas prilygtų divizijos vadavietei. Tai, kad jo struktūra priartinta prie JAV kariuomenės divizijos lygmens štabo struktūros, kariuomenės vadovybės nuomone, mums leis dar efektyviau bendradarbiauti su strateginiais partneriais iš JAV.

„Projekto dėka galėsime dar geriau susikalbėti ir suprasti vieni kitus, būsime dar labiau integruoti“, - įsitikinęs Lietuvos kariuomenės vadas.

Pasak KAM pranešimo, planuojama, dar iki metų vidurio Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabas pasirašys bendradarbiavimo sutartį su JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos 28-osios divizijos štabu. Būtent jos pagrindu Sausumos pajėgų štabe ilgainiui ir bus išvystytas divizijos štabo pajėgumas.

Kitąmet JAV sausumos pajėgų Europoje vadavietė planuoja surengti dideles karines pratybas „Defender 2020“, kuriomis pademonstruos JAV gebėjimus greitai perdislokuoti diviziją į bet kurią operacijos vietą Europoje. Lietuvos kariuomenės vadovybės manymu, tai būtų labai gera proga Sausumos pajėgų štabui pirmą kartą pasitreniruoti tarptautinėje aplinkoje atliekant divizijos štabo vaidmenį. Todėl yra dedamos pastangos, kad amerikiečiai įtrauktų šio štabo dalyvavimą į pratybų „Defender 2020“ scenarijų.

„Divizijos štabo vystymo projekto įgyvendinimui turime apie metus laiko. Per juos viską ramiai susidėliosime, pasižiūrėsime, ištestuosime ir, manau, kad pratybose „Defender 2020“ jau galėtume parodyti tam tikrą naują kokybę“, - teigia gen. ltn. J. V. Žukas.

Šis dvišalis projektas nesikerta nei su nacionaliniais valstybės ginkluotos gynybos planais, nei su jau vykdomais kitais tarptautiniais projektais, tokiais, kaip Lietuvos kariuomenės „Geležinio Vilko“ brigados afiliacija mokymo tikslais su Vokietijos divizija, analogiška „Žemaitijos“ brigados afiliacija su Danijos divizija bei „Geležinio Vilko“ brigados priskyrimas Aljanso vadovavimo ir valdymo struktūroje esančiai, Lenkijoje dislokuotai, daugiašalei Šiaurės Rytų divizijai.

JAV yra Lietuvos strateginė partnerė ir pagrindinė Baltijos regiono saugumą užtikrinanti sąjungininkė. JAV aktyviai dalyvauja įgyvendinant saugumo užtikrinimo priemones Baltijos šalyse, stiprindama regiono saugumą ir stabilumą. Savo kariais, technika ir finansinėmis lėšomis JAV aktyviai prisideda prie mūsų regiono gynybos.