„Mūsų darbas mus dar kartą privertė suvokti, kad nepilnamečių seksualinio išnaudojimo rykštė yra ir istoriškai iki šiol buvo visose kultūrose ir visuomenėse plačiai paplitęs reiškinys, – pareiškė pontifikas, istorinio kovai su pedofilija skirto susitikimo pabaigoje kreipdamasis į Katalikų Bažnyčios aukščiausio rango vyskupus.

„Man tai primena žiaurią religinę praktiką, kuri kažkada buvo paplitusi tam tikrose kultūrose, kai per pagoniškas apeigas buvo aukojami žmonės, dažnai vaikai“, – pridūrė jis.

Popiežius Pranciškus tai pareiškė po keturias dienas trukusio susirinkimo, kurį jis pradėjo ragindamas imtis „konkrečių priemonių“ kovai prieš vaikus išnaudojančius kunigus ir 114-ai aukšto rango vyskupų pristatė gaires, kaip ieškoti būdų sustabdyti pasaulinį skandalą.

„Jeigu Bažnyčioje išaiškėtų bent vienas išnaudojimo atvejis, kas jau savaime yra blogis, tas atvejis bus sprendžiamas su didžiausiu griežtumu“, – pabrėžė pontifikas.

Besitęsiantis skandalas apėmė daug pasaulio šalių. Apie naujausius atvejus skelbiama Australijoje, Čilėje, Vokietijoje ir Jungtinėse Valstijose.

Pontifikas pareiškė, jog kunigai, kurie kėsinasi į vaikus, yra „Šėtono įrankiai“.

„Tokie vaikų išnaudojimai negali būti pateisinti, – sakė popiežius. – Tėvų ir dvasinių vadovų kuniguose ieškojusių, bet kankintojus suradusių mažųjų tylaus verksmo aidas suvirpins veidmainystės ir galios prislopintas širdis. Mūsų pareiga yra atkreipti tinkamą dėmesį į šį tylų užgniaužtą verksmą.“