„Asmeniškai aš manau, kad celibatas yra dovana Bažnyčiai“, – lėktuve pakeliui iš Panamos į Vatikaną žurnalistams sakė popiežius.

„Antra, aš nemanau, kad turėtų būti leidžiama laisvai pasirinkti celibatą. Ne“, – pareiškė jis.

Tačiau Šventasis Tėvas pripažino, kad esama „tam tikrų galimybių atokiose vietovėse“, tokiose kaip Ramiojo vandenyno salos ar Amazonija, kur trūksta kunigų ir egzistuoja „ganytojiška būtinybė“.

„Teologai apie tai diskutuoja, tai nėra mano sprendimas“, – pridūrė popiežius Pranciškus.

Iš Argentinos kilęs popiežius ne kartą yra sakęs, jog Bažnyčios doktrina nedraudžia vedusiems vyrams tapti kunigais, todėl šią tvarką galima pakeisti.

Remiantis Biblija, Šv. Petras, pirmasis Bažnyčios popiežius, turėjo uošvę.

Celibatas buvo įvestas XI amžiuje, galbūt iš dalies siekiant neleisti kunigų palikuoniams paveldėti Bažnyčios turto.

Tačiau kai kas Bažnyčioje mano, kad atėjo laikas prisidėti prie daugelio rytų apeigų Katalikų Bažnyčių, leidžiančių vedusiems vyrams tapti dvasininkais. Vedę anglikonų kunigai, norintys atsiversti į katalikybę, jau priimami.

Antrasis pagal rangą Vatikano pareigūnas kardinolas Pietro Parolinas pernai duodamas interviu užsiminė, kad Bažnyčia galėtų „palaipsniui nuodugniai nagrinėti“ šį klausimą, bet atmetė „drastiškų pokyčių“ galimybę.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius maždaug 60 tūkst. kunigų atsisakė kunigystės, dažnai tam, kad galėtų vesti.

Nemažai kunigų atsisakė savo pašaukimo dėl popiežiaus Pauliaus VI draudimo tikintiesiems naudotis kontraceptinėmis tabletėmis audringame 7-ame dešimtmetyje.

Popiežius Pranciškus 2017 metais užsiminė, kad Bažnyčia „apmąsto“ klausimą dėl „viri probati“ – vedusių, dorybingumu pasižymėjusių vyrų – įšventinimo, ypač atokiose vietovėse, kur trūksta kunigų.

Ši idėja tikriausiai bus pateikta svarstyti šių metų sinodui, kuris bus skirtas pirmiausia Amazonijai – didžiulei teritorijai, kurioje trūksta dvasininkų.

Nujausdami galimą pozicijos pasikeitimą, maždaug 300 vedusių buvusių Italijos kunigų pernai nusiuntė Pranciškui laišką, kuriame rašė, kad yra pasirengę vėl užsivilkti kunigo drabužius, jei jam jų prireiktų.