Antradienio vidurdienį Vatikano Šv. Petro aikštėje susirinkusiems tūkstančiams žmonių iš Šv. Petro bazilikos balkono sakydamas kalbą „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“), pontifikas taip pat paminėjo konfliktus Ukrainoje ir įtampą Korėjos pusiasalyje.

Nešaltą, saulėtą dieną susirinkusiems turistams, maldininkams ir romiečiams Pranciškus sakė, jog visuotinė Kalėdų žinia yra ta, kad „Dievas yra gerasis Tėvas, o mes visi esame broliai ir seserys“.

„Ši tiesa yra krikščioniškos žmonijos vizijos pamatas“, – sakė Pranciškus.

Pasak jo, be brolybės „net mūsų geriausi planai ir projektai gali būti besieliai ir tušti“. Popiežius prašė brolybės tarp „visų tautų ir kultūrų“ žmonių, taip pat tarp žmonių, palaikančių „skirtingas idėjas, bet galinčių gerbti vieni kitus ir vieni kitų klausytis“.

„Tuomet mūsų skirtumai yra ne nuostolis ar pavojus; tai – turtingumo šaltinis“, – sakė Pranciškus.

Tokį raginimą jis pareiškė didelėje Europos dalyje ir Jungtinėse Valstijose sustiprėjus nacionalizmo tendencijai, pakursčiusiai įtarumą migrantų ir pabėgėlių atžvilgiu.

„Lai tarptautinė bendruomenė ryžtingai darbuojasi dėl politinio sprendinio... kad Sirijos žmonės – ypač priverstieji palikti savo kraštą ir ieškotis prieglobsčio kitur – galėtų grįžti ir taikiai gyventi savo pačių šalyje“, – ragino Pranciškus.

Pontifikas taip pat sakė turįs vilčių, kad paliaubos karo krečiamame Jemene taps galimybe nutraukti niokojantį konfliktą ir badą.

„Mano mintys gręžiasi į Jemeną – su viltimis, kad tarpininkaujant tarptautinei bendruomenei sudarytos paliaubos pagaliau galės atnešti palengvėjimą visiems tiems žmonėms, išsekintiems karo ir bado“, – pabrėžė Katalikų Bažnyčios vadovas.

Išsakydamas kitus palinkėjimus pontifikas išreiškė viltį, kad šventinis laikotarpis paskatins atnaujinti taikos derybas tarp izraeliečių ir palestiniečių.

„Tegul šios Kalėdos padeda mums iš naujo atrasti mus jungiančius brolybės ryšius“, – sakė popiežius.

„Tegul jos sudaro galimybę izraeliečiams ir palestiniečiams atnaujinti dialogą ir leistis į taikos kelionę, galinčią užbaigti konfliktą, ilgiau kaip septyniasdešimt metų krėtusį kraštą, pasirinktą Viešpaties parodyti savo meilės veidą“, – pridūrė jis.

Pranciškus taip pat paminėjo konfliktus ir pažeidžiamas populiacijas didelėje Afrikos dalyje, Venesueloje, Nikaragvoje ir Ukrainoje. Jis išreiškė viltį, kad bus sustiprinti „brolybės ryšiai, vienijantys Korėjos pusiasalį“.