„Pareigūnai kontroliuoja padėtį Subang Džajos municipalitete, tenykščiai gyventojai neturėtų pulti į paniką. Policininkai tučtuojau reaguos į bet kokius teisės pažeidimus“, - sakė jis. Iki šiol, anot M. Mansoro, „sulaikyta 17 įtariamųjų, jie visi yra maždaug vienodo amžiaus - apie 30 metų“.

Valstijos policijos vadovas taip pat pabrėžė, kad „incidentas neturi tautinės nesantaikos požymių, o konfliktas kilo dėl ūkinių ginčų“.

Kaip praneša šalies žiniasklaida, naktį į pirmadienį apie 50 malajų įsiveržė į hinduistų šventyklą, reikalaudami ją perkelti, kadangi šis žemės sklypas buvo perduotas kitam savininkui. Šventyklos tarnai paprašė vietos gyventojų, daugiausia - indų, pagalbos. Ginti šventyklos atskubėjo daugiau kaip 200 žmonių. Per susirėmimus keli žmonės buvo sužeisti, sudeginta dešimtys automobilių. Į incidento vietą buvo nusiųsta apie 700 policininkų, kuriems pavyko paimti situacijos kontrolę į savo rankas.

Malajai sudaro 76 procentus Malaizijos gyventojų, indai yra trečioji pagal dydį po kinų etninė grupė (9 procentai).