„Ryžtingai ginsime jūsų teises ir interesus, tam pasitelkdami visus dvišalius ir tarptautinius mechanizmus“, – pareiškė V. Putinas, sakydamas kalbą Pasauliniame Rusijos tėvynainių kongrese.

Pasak jo, valstybė ir toliau rems Tėvynainių paramos ir teisių gynimo fondą, teikiantį paramą užsienyje gyvenantiems rusams.

Jis priminė, kad šis fondas padėjo įsteigti 20 šalyse 26 teisinės pagalbos centrus, finansuoti 200 projektų ir suteikti teisinę pagalbą 70 tūkst. žmonių.

Savo kalboje V. Putinas pabrėžė, kad pasaulyje esą klostosi sudėtinga padėtis, didėja įtampa ir nenuspėjamumas, pakertami tarptautinės teisės pagrindai, „pasitelkiama rusofobija ir kitos kraštutinio agresyvaus nacionalizmo formos“, ypač Ukrainoje, Baltijos šalyse ir daugelyje kitų valstybių.

„Perrašoma istorija, kovojama su paminklais, rusų kalba. Žmonės įbauginami ir tiesiog terorizuojami. Kiekvieno žmogaus natūralus siekis išsaugoti savo nacionalines šaknis vadinami nusikaltimu, separatizmu. Teisė į žodžio laisvę ir savųjų tradicijų išsaugojimą šiurkščiai pakertama“, – aiškino Rusijos prezidentas.

Vladimiras Putinas
Foto: Sputnik / Scanpix

Rusų teisės „gynė“ ir Rytų Ukrainoje

Rusakalbių teisių gynėju apsimetantis V. Putinas tokį pat pretekstą panaudojo ir Krymo okupacijai bei įsiveržimui į rytų Ukrainą pateisinti.

„Persekiojimų" rusų kortą V. Putinas naudoja ir toliau. Spalio pabaigoje jis pasirašė įsaką dėl taikymo specialiųjų ekonominių priemonių, susijusių su „Ukrainos nedraugiškais veiksmais Rusijos piliečių ir juridinių asmenų atžvilgiu“.

Įsakas įsigalioja nedelsiant ir gali būti atšauktas tuo atveju, jei Ukraina atšauks atitinkamus savo sprendimus.

Kremliaus tinklapyje paskelbtu dokumentu V. Putinas pateikė keletą nurodymų, „atsakydamas į Ukrainos nedraugišką ir tarptautinei teisei prieštaraujančią veiklą, susijusią su ribojamųjų priemonių taikymu Rusijos Federacijos piliečiams ir juridiniams asmenims, siekdamas apsaugoti Rusijos Federacijos nacionalinius interesus“.

„Federacinės valstybės valdžios institucijos, Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios institucijos, kitos valstybinės institucijos, vietos savivaldos institucijos, organizacijos ir asmenys, priklausantys Rusijos Federacijos jurisdikcijai, savo veikloje turi atsižvelgti į tai, kad nuo šio įsako įsigaliojimo dienos kai kuriems fiziniams ir juridiniams asmenys taikomos specialiosios ekonominės priemonės“, - teigiama dokumente.

Prezidentas įpareigojo vyriausybę sudaryti sąrašus fizinių ir juridinių asmenų, kurių atžvilgiu specialiosios ekonominės priemonės bus taikomos, bei šias priemones apibūdinti. Be to, vyriausybei nurodyta „jos kompetencijos ribose imtis kitų priemonių šio įsako vykdymui“.

„Šis įsakas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir gali būti atšauktas Rusijos Federacijos vyriausybės siūlymu, jei Ukraina atšauks ribojančias priemones Rusijos Federacijos piliečių ir juridinių asmenų atžvilgiu“, - skelbia V. Putino įsakas.

Patys perrašo istoriją

V. Putinas šiais pasisakymais laikosi nuoseklios linijos toliau perrašinėti istoriją, dėl kurios susiklostė itin sudėtingi Rusijos santykiai su kaimynais.

Rusija iki šiol neigia Baltijos šalių okupacijos faktą, o prieš sovietinę okupaciją kovojusius partizanus toliau bando prilyginti nacių kolaborantams.

Po to, kai Kremlius tulžingai sureagavo į partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuves, pasiaiškinti į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udalcovas, kuriam pareikštas protestas. Tačiau į tai Maskva reagavo nauja įžeidimų ir melo doze.

Užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius iškviestajam ambasadoriui išreiškė griežtą protestą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos viešai paskelbto ir tikrovės neatitinkančio pareiškimo apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą jo laidotuvių išvakarėse.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vertinimu, tokie Rusijos pusės pareiškimai yra ne kas kita kaip eilinis bandymas diskredituoti Lietuvos partizanų pasipriešinimo judėjimą bei paneigti sovietinės okupacijos faktą apskritai. Tačiau iš Rusijos ambasados sulaukta ne supratimo, o naujos purvo ir melo dozės.

Spalio 9-ąją Rusijos ambasados Lietuvoje paskyra feisbuke išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad A. Udalcovas susitikime su Lietuvos URM viceministru toliau laikėsi Kremliaus linijos – niekino A. Ramanauską-Vanagą, partizaninį judėjimą.