Prezidentas Moon Jae-inas su popiežiumi Pranciškumi susitiks ketvirtadienį. Trečiadienį numatyti susitikimai su Italijos lyderiais ir dalyvavimas vakarinėse „mišiose už taiką“ Šv. Petro bazilikoje drauge su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu.

Moon Jae-inas praėjusį mėnesį su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu pasirašė platų susitarimą, kuriuo siekiama mažinti karinę įtampą Korėjos pusiasalyje.

Pietų Korėjos prezidentūra skelbė, kad šio viršūnių susitikimo metu Kim Jong Unas pakvietė popiežių Pranciškų apsilankyti jo šalyje ir sakė, kad jis būtų „entuziastingai priimtas“. Šią žinią Moon Jae-inas ketina perduoti per ketvirtadienio audienciją.

Straipsnyje Vatikano laikraštyje „L'Osservatore Romano“ Moon Jae-inas gyrė Pranciškų už dialogo skatinimą ir išreiškė viltį, kad Korėjos taikos iniciatyva taip pat galėtų padėti Vatikanui užmegzti santykius su Šiaurės Korėja.

„Pastaraisiais mėnesiais popiežiaus malda ir palaiminimas labai padrąsino Korėjos žmones ir suteikė jiems vilties kelyje į taiką“, – rašė Moon Jae-inas. Jis pažymėjo, kad rugsėjį į Pchenjaną susitikti su Kim Jong Unu nuvyko lydimas korėjiečių katalikų vyskupo, taip siekiant gerinti Bažnyčių Šiaurės Korėjoje ir Pietų Korėjoje santykius.

Religijos laisvė yra įrašyta į Šiaurės Korėjos konstituciją, bet visa religinė veikla yra itin griežtai varžoma ir absoliučiai draudžiama už valstybės sankcionuotų institucijų ribų. Po 2000 metais įvykusio Korėjų viršūnių susitikimo paskelbtas panašus kvietimas tuometiniam popiežiui Jonui Pauliui II susitikimu nevirto.

Vatikanas tuo metu teigė, kad popiežiaus vizitas būtų įmanomas tik tuo atveju, jei Šiaurės Korėjoje būtų pripažįstami katalikų kunigai.

Tačiau vadovaujant Pranciškui Vatikano diplomatinė pozicija sušvelnėjo – tai parodė ir neseniai su Kinija pasirašytas susitarimas dėl vyskupų skyrimo. Kinija yra artimiausia Šiaurės Korėjos sąjungininkė.

Ankstesni popiežiai atsisakydavo tartis su Kinijos komunistų lyderiais, kurie religinę praktiką leidžia tik valstybės sankcionuotose Bažnyčiose.

Vatikano kunigus Šiaurės Korėja yra seniai išvariusi, o pamaldoms vadovauja valstybės paskirti pasauliečiai. Įvairūs šaltiniai nurodo kad Šiaurės Korėjoje katalikų yra nuo 800 iki maždaug 3 tūkstančių. Pietų Korėjoje katalikų yra daugiau kaip 5 milijonai.

Po neįprastai provokuojamos ginklų bandymų virtinės praėjusiais metais Kim Jong Unas nuo šių metų pradžios vykdo diplomatinį puolimą, kuris apima jau įvykusius susitikimus su Moon Jae-inu ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu.