Šis pasiūlymas buvo priimtas 85 balsais prieš tris.

Iki šiol Latvijos prezidentas būdavo renkamas per uždarą balsavimą parlamente.

Konstitucijos pataisos įsigalios kitų metų sausio 1-ąją. Latvių įstatymų leidėjai dar turės priimti atitinkamas prezidento rinkimus reglamentuojančio įstatymo pataisas.

Minėtas pataisas pasiūlė seimo Latvijos regionų susivienijimo frakcijos nariai.

Tuo tarpu Žaliųjų ir valstiečių sąjunga pateikė parlamentui svarstyti konstitucijos pataisas dėl visuotinių prezidento rinkimų.