Įtakinga Rusijos Stačiatikių bažnyčia, kurios sutikimas yra reikalingas ilgai atidėliojamam popiežiaus vizitui Rusijoje, griežtai nepritarė šiam žingsniui ir kritikavo Vatikaną, sakydama, jog savo "nedraugišku aktu" jis pažeidžia Bažnyčios įstatymus. Bažnyčios atstovas Igoris Vižanovas Rusijos žiniasklaidai sakė, kad Vatikano sprendimas tik dar labiau nutolins galimą popiežiaus atvykimą į Rusiją.

Tuo tarpu Vatikanas savo pareiškime teigė, jog žengia dar vieną logišką žingsnį, sustiprindamas religinę struktūrą 1,3 milijono katalikų turinčioje Rusijoje. Vatikanas sakė, kad tikėjimo laisvė yra vienas kertinių demokratinės visuomenės akmenų. Pirmadienio sprendimu keturios apaštalinės administracijos pietinėje ir šiaurinėje europinės Rusijos dalyse, Vakarų ir Rytų Sibire buvo paskelbtos vyskupijomis.

Pirmadienį Vatikanas sakė, kad katalikų konvertitų skaičius Rusijoje auga ne todėl, kad žmonės bėga iš Stačiatikių bažnyčios. Šis procesas taip pat neturėsiąs įtakos Rusijos kultūriniam tapatumui.

Romos Katalikų bažnyčia visame pasaulyje turi 2 846 vyskupijas, arkivyskupijas, patriarchatus ir kitus teritorinius vienetus ir tik 13 apaštalinių administracijų. Šios administracijos veikia tose šalyse, kur dėl istorinių priežasčių Katalikų bažnyčios padėtis yra komplikuota.

81 metų popiežius neslėpė noro apsilankyti Maskvoje, siekiant suvienyti krikščionybės Vakarų ir Rytų šakas, išsiskyrusias per 1054 metų Didįjį skilimą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų linkęs priimti popiežių ir didina spaudimą Rusijos stačiatikių patriarchui Aleksijui II, kad šis sušvelnintų savo poziciją.

Tačiau Aleksijus II atsisako netgi susitikti su popiežium, kol katalikai neužbaigs atsivertėlių paieškų Rusijoje ir kitose stačiatikių tikėjimo daugumos valstybėse, esančiose buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje.