Pulkininkas leitenantas kaltinamas karinės paskirties turto iššvaistymu. Artimiausiu metu pakrantę saugančius dalinius turėtų patikrinti Rusijos gynybos ministerijos komisija.

Rusijos tyrimų komiteto Vyriausiosios karinės tyrimų valdybos 306-ajame karinių tyrimų skyriuje iškelta baudžiamoji byla dėl remonto ir priežiūros bataliono vado R. Kovalenko, pareigas einančio nuo 2012 metų, elgesio. Bylos pagrindas – Rusijos baudžiamojo kodekso 160 straipsnio 3 punktas dėl turto pasisavinimo arba švaistymo, įvykdyto naudojantis tarnybine padėtimi.

Bylos dokumentuose nurodoma, kad 2017 metais pulkininkas leitenantas pasisavino iš dalinio 12 tonų karinės ir kitokios paskirties technikos. Tarp pasisavintų daiktų – 11 pavarų dėžių, 5 komplektai su oro kompresoriais ir reduktoriais, 21 dvipetė svirtis ir 26 susukamieji velenai, skirti tankams Т-72.

Be to, įtariama, kad kariškis neteisėtai pardavė 2,6 tūkst. „Ural“, „KrAz“, „ZIL“ ir KamAZ“ markių automobilių padangų. Visas šis turtas turėjo būti realizuotas kaip nurašytas, tačiau dalinio vadas pasisavino jį pardavus gautus pinigus.

Tyrėjai pareikalavo, kad pulkininkas leitenantas R. Kovalenko būtų uždarytas į tardymo izoliatorių, tačiau jam buvo skirtas namų areštas. Šio kariškio vardas pirmą kartą viešumoje nuskambėjo tada, kai 2015 metais jo iniciatyva buvo suremontuotas kaip paminklas stovėjęs tankas Т-34-85. Nuo to laiko šis tankas pravažiuoja Pergalės dieną rengiamuose paraduose.

Jo elgesys nagrinėjamas tiriant vieną iš 15-os baudžiamųjų bylų, pastaruoju metu iškeltų dėl nustatytų grobstymo atvejų Baltijos laivyno pakrantės apsaugos daliniuose. Tyrimai šiuo metu vykdomi ir dėl buvusio priešlėktuvinės gynybos dalinio vado pavaduotojo majoro Sergejaus Medvedkino, taip pat zenitinių raketų ir artilerijos kovos diviziono vado pavaduotojo ginkluotės klausimams majoro Bakiro Zuchrabovo. Teismo dokumentuose nurodoma, kad pernai iš dalinių teritorijose esančių karinio transporto parkų šie asmeny pavogė šešis vilkikų variklius.