„Vaikai mokosi klasėse su šaudynių žymėmis sienose, smėlio maišais languose bei granatų skeveldromis mokyklos kieme“, - penktadienį Ženevoje sakė JT atstovė Ukrainoje Giovanna Barberis.

Ypač pavojinga situacija 200 000 vaikų, kurie gyvena ir mokosi maždaug 15 km spinduliu abiejose fronto tarp prorusiškų separatistų ir Ukrainos vyriausybinių dalinių pusėse. Konfliktas trunka jau ketverius metus. Nuo jo pradžios, JT duomenimis, žuvo daugiau kaip 10 000 žmonių. Pasak G. Barberis, buvo apgadinta arba sugriauta daugiau kaip 700 mokyklų.

„Vaikai yra labai nervuoti ir visad bijo atakų, - sakė Jelena Mihatskaja, vienos mokyklos, kuri prieš metus buvo apšaudyta ir apgadinta, vadovė. - Jie sunkiai susidoroja su situacija, jie yra nervuoti ir patiria stresą“.

UNUCEF reikia 23,6 mln. dolerių, kad galėtų padėti vaikams ir jų šeimoms. Iki gegužės pradžios tesurinkta 15 proc. šios sumos.