„Praėjusiais metais toks sprendimas buvo priimtas penkių asmenų atžvilgiu. Omenyje turimi serijiniai žiaurūs nužudymai, daugybė nukentėjusiųjų“, - sakė jis penktadienį paskelbtame interviu leidiniui „SB. Belarus segodnia“.

Anot V. Sukalos, kol ši išskirtinė bausmė tebėra nacionaliniuose įstatymuose, teismai privalo ją taikyti.

„Įstatymas griežtas, bet tai - įstatymas. Jo reikia laikytis“, - pabrėžė Aukščiausiojo teismo pirmininkas. „Patys teisėjai nesiekia taikyti šios priemonės, bet būna nusikaltimų, kurie tiek peržengia moralės, žmoniškumo ir sveiko proto ribas, kad tiesiog neįmanoma skirti kitos bausmės“, - pareiškė V. Sukala.

Anot jo, Aukščiausiasis teismas siūlo teisėjams nedalyvauti diskusijose šia tema. „Jeigu teisėjas pradės abejoti, ar jis turi laikytis įstatymo, tai iš to nieko gera nebus“, - mano Baltarusijos Aukščiausiojo teismo pirmininkas.

Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kur taikoma mirties bausmė. Tarptautinės organizacijos ne kartą ragino Baltarusijos valdžią panaikinti mirties bausmę arba įvesti jos taikymo moratoriumą.