Šis abiejų premjerų susitikimas yra pirmasis gruodžio mėnesį pareigas pradėjusiam eiti Lenkijos premjerui. Be kita ko abu jie pabrėžė abiejų šalių įnašą į Europos ekonominę plėtrą ir stabilumą.

M. Morawieckis ir V. Orbanas pakartojo atmetantys ES pastangas paskirstyti pabėgėlius po bloko valstybes nares.

Lenkijai gresia ES sankcijos dėl silpnėjančio demokratinių principų laikymosi, pavyzdžiui, neseniai Varšuva ėmėsi priemonių, kurios vyriausybei suteiks daugiau galių kontroliuoti teismų sistemą. Nors V. Orbanas prisiekė blokuoti bet kokias ES baudžiamąsias priemones Lenkijai, per spaudos konferenciją trečiadienį Vengrijos parlamente nė vienas jų šios temos neminėjo.