Japonijos inicijuotos rezoliucijos projekte buvo numatyta, kad Jungtinio tyrimų mechanizmo (JIM) įgaliojimai būtų pratęsti 30 dienų, kad būtų gauta daugiau laiko deryboms dėl palankesnio kompromiso.

Tačiau Rusija pasinaudojo savo veto teise, kad neleistų priimti tos rezoliucijos. Per balsavimą 12 JT Saugumo Tarybos narių pasisakė už ją, Kinija susilaikė, o Bolivija buvo vienintelė šalis, balsavusi prieš tą pasiūlymą.

Tai buvo jau 11 kartas, kai Rusija panaudojo savo veto teisę, kad neleistų JT Saugumo Tarybai imtis veiksmų prieš Maskvos sąjungininkę Siriją.

Po balsavimo JAV ambasadorė Nikki Haley (Niki Heili) Saugumo Tarybai sakė: „Rusija nėra suinteresuota susitarti su likusia taryba, kad išsaugotume JIM.“

„Rusija nepritars jokiam mechanizmui, kuris galėtų atskleisti, kad jos sąjungininkas, Sirijos režimas, panaudojo cheminius ginklus, – pridūrė ji. – Tai yra visiškai aišku ir gėdinga.“

Savo pasiūlymą Japonija pateikė po žlugusio balsavimo ketvirtadienį, kai Rusija vetavo JAV inicijuotą rezoliuciją, kuri būtų leidusi JT ekspertams tęsti savo darbą dar metus.

Atskirai Maskvos pasiūlyta rezoliucija, kuria siekta reformuoti JIM, nesurinko pakankamai balsų, kad būtų priimta – ji sulaukė vos keturių JT Saugumo Tarybos narių palaikymo.

„Manome, kad bet koks JIM įgaliojimų pratęsimas įmanomas tik ištaisius fundamentalius jo darbo trūkumus“, – pareiškė Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia.

Jis apkaltino JIM vadovybę „užsitraukus sau gėdą dėl fiktyvaus tyrimo“ dėl zarino dujų panaudojimo per ataką prieš opozicijos kontroliuotą Chan Šeichūno miestą. Pasak V. Nebenzios, ekspertai „pasirašė po nepagrįstais kaltinimais Sirijos atžvilgiu“.

Švedija siekia išsaugoti JIM

Rusija griežtai kritikavo JIM išvadas, kad Sirijos vyriausybė naudojo chloro dujas mažiausiai per dvi atakas, įvykdytas 2014 ir 2015 metais, ir kad naudojo zariną per šių metų balandžio 4-ąją surengtą ataką iš oro prieš Chan Šeichūno miestą. Per pastarąjį incidentą žuvo apie 100 žmonių, o dar apie 200 sveikata buvo sutrikdyta šios nervus paralyžiuojančios medžiagos.

Sirija ne kartą tvirtino, kad jokių cheminių ginklų nenaudojo.

JIM taip pat kaltina džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS) 2015 metais ir 2016-ųjų rugsėjį panaudojus garstyčių dujas.

Po nepavykusio penktadienio balsavimo JT Saugumo Taryba Švedijos prašymu buvo susirinkusi į posėdį už uždarų durų. Stokholmas šį susitikimą inicijavo siekdamas dar kartą pamėginti išsaugoti JIM.

Švedijos ambasadorius Olofas Skoogas (Olofas Skogas) pareiškė, jog JT Saugumo Tarybos narės privalo „būti įsitikinusios, jog išbandėme visus kelius ir visas pastangas prieš šįvakar pasibaigiant JIM įgaliojimams“.

Ginčas dėl cheminio ginklo panaudojimo tyrimo likimo kilo artėjant naujam JT organizuojamų Sirijos taikos derybų etapui, kuris turėtų prasidėti Ženevoje lapkričio 28 dieną.