NATO Kontržvalgybos kompetencijų centro (Counter Intelligence Centre of Excellence, CI COE), kurio centrinė būstinė įsikūrė pietiniame Krokuvos mieste, rūpinsis Aljanso šalių žvalgybos agentūrų „pagrindinių normų, principų ir veiklos plėtojimu“, Lenkijos gynybos ministras Antonis Macierewiczius sakė per komplekso atidarymo ceremoniją.

Mūsų laikais šnipinėjimas „apima visas gyvenimo sritis“, yra nutaikytas į karinę ir kritiškai svarbią civilinę infrastruktūrą, naudojant tiek kibernetines priemones, tiek tradicinius žvalgybos metodus, Lenkijos naujienų agentūra PAP citavo A. Macierewiczių.

Kompetencijos centro centrinės būstinės, įsikūrusios Lenkijos sausumos pajėgų štabo teritorijoje, atidaryme taip pat dalyvavo Vengrijos, Rumunijos ir Slovakijos gynybos ministrai.

Kaip nurodė Lietuvos krašto apsaugos ministerija, atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir KAM 2-ojo operatyvinių tarnybų departamento direktorius pulkininkas Remigijus Baltrėnas. 2016 m. spalį akredituotame NATO centre jau kiek ilgiau nei metus dirba ir Lietuvos deleguotas ekspertas.

Kontržvalgybos kompetencijų centro įkūrimui buvo oficialiai pritarta 2015 metais per derybas Sąjungininkų pajėgų transformavimo vadavietėje (Allied Command Transformation, ACT) Norfolke, Virdžinijoje.

Šio centro steigėjos – Lenkija ir Slovakija. Jam taip pat priklauso Slovakijoje esantis didelis karinis mokymų kompleksas Lesto priemiestyje.

Naujasis kompetencijos centras vykdo su kontržvalgyba susijusius standartizuotus mokymus, rengia Aljanso kontržvalgybos doktrinas ir koncepcijas arba, esant poreikiui, inicijuoja jų peržiūrą.

Centre dirbantys ekspertai taip pat identifikuoja išmoktas pamokas kontržvalgybos srityje, rengia išvadų apibendrinimą. Ši institucija siekia NATO šalių suderinamumo ir sąveikos kontržvalgybos srityje, ypač bloko vykdomų operacijų metu. Jau šiuo metu centras aktyviai prisideda rengiant doktrinas ir standartizacijos dokumentus, susijusius su NATO vykdoma kontržvalgybos veikla.

Centro veikloje taip pat dalyvauja Čekija, Italija, Kroatija, Lietuva, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija. Pagal narių skaičių tai vienas iš didžiausių NATO kompetencijos centrų.

Dėl konflikto Ukrainoje NATO santykiai su Rusija šiuo metu yra pašliję labiausiai nuo Šaltojo karo. Abi pusės dažnai kaltina viena kitą šnipinėjimu.

JAV vadovaujamas Aljansas taip pat sustiprino savo pajėgas Rytų Europoje keturiais tarptautiniais batalionais, turinčiai atgrasyti nuo potencialios Rusijos karinės agresijos regione.

Be to, JAV sausumos pajėgos gegužę Lenkijoje įkūrė savo naująją vadavietę Europoje, koordinuojančią apie 6 000 amerikiečių karių, nuo šių metų pradžios dalyvaujančių NATO ir Pentagono operacijose Aljanso rytiniame sparne.

29 narių blokas turi dar 24 kitus kompetencijos centrus, atsakingus už įvairias sritis – pradedant kibernetine gynyba, baigiant karo medicina ir kova su terorizmu.