Leidinio duomenimis, aviacinės bombos svoris sudarė apie pusantros tonos.

Per bombos neutralizavimo operaciją buvo evakuoti keli tūkstančiai vietos gyventojų. Gautomis žiniomis, jiems jau leista grįžti į namus.

Praėjusių metų gruodį Augsburge dėl nesprogusios Antrojo pasaulinio karo laikų bombos teko evakuoti apie 54 tūkstančius gyventojų.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Vokietijos teritorijoje buvo numesta daugiau kaip 2 milijonai įvairių kalibrų bombų - fugasinių, skeveldrinių, padegamųjų. Daugiau kaip 20 procentų jų nesprogo. Kartą per kelis mėnesius, kartais dažniau, darbininkai aptinka bombų, tiesdami kelius arba klodami naujų pastatų pamatus.