Pasak JAV aplinkos apsaugos agentūros (EPA), iš San Džasinto upės atliekyno galėjo būti išplautas nežinomas kiekis dioksinų. Agentūra pranešė nurodžiusi už atliekyno priežiūrą atsakingoms tarnyboms nedelsiant sutaisyti apsauginę užtvarą iš plastiko ir akmenų, turinčią apsaugoti nuo dioksinais smarkiai užterštų nuosėdų tolesnio plitimo.

EPA narų iš paveiktos vietos paimtame mėginyje esantis dioksinų kiekis daugiau nei 2,3 tūkst. kartų viršija lygį, kurį pasiekus privaloma imtis valymo darbų.

Vietos aplinkosaugos veikėja Jackie Young (Džekė Jang) sako, kad neįmanoma sužinoti, kur potvynio vandenys nunešė užterštą purvą.