Pažiro šimtai atsakymų, didžiąja dalimi gerai argumentuotų, dalykiškai vardijančių politikų padarytas ir tebedaromas klaidas. Dauguma sakėsi netikį, kad AfD galėtų išspręsti problemas ir prisipažino ją rinkę iš protesto. Tai buvęs „įspėjantis šūvis“ valdžioje esantiems politikams.

Apklausų duomenimis, 60 proc. AfD gautų balsų buvo protesto balsai. „Die Welt“ ir „Die Zeit“ skaitytojų atsakymai patvirtina ekspertų išvadas: naująją partiją pirmiausia „augino“ Angelos Merkel pabėgėlių politika ir su ja susijęs nesaugumo, netikrumo jausmas: nusikalstamumas, islamo įtaka, baimė prarasti vokiečių kultūrą bei kalbą.

AfD bent jau įvardijo šias problemas, taip pritraukdama milijonus rinkėjų iš kitų partijų, aiškina viešosios nuomonės apklausos specialistai. Daugiausia pritarimo „Alternatyva Vokietijai“ sulaukė tarp darbininkų ir bedarbių, tačiau ją rinko ir tarnautojai, verslininkai, pensininkai, studentai.

„Manęs neatgrasė iš dalies radikalūs dešiniųjų pasisakymai. Nes kitos galimybės keisti pabėgėlių politiką nebuvo. Jei AfD nebūtų patekusi į parlamentą, viskas būtų likę kaip buvę.“ Arthur R., Welt.de (toliau – W)

„Iš AfD aš nieko nesitikiu, nes jų personalas iš dalies prastas ir sunku įsivaizduoti, kad jų frakcija parlamente galėtų tapti gera opozicija. Tačiau viliuosi, kad kitos partijos pagaliau suvoks išties didžiules imigracijos keliamas problemas, kad liausis ignoravusios didelės piliečių dalies susirūpinimą ir nustos stumti juos į nacių kampą.“ Glatzenhasser, Zeit-Online (toliau – ZO)

Nebesijaučiame saugūs

„Rinkau AfD, nes „mamytė“, kaip matyti, vairuoja šalį į ten, kur nebebus „gera ir malonu gyventi“ (nuoroda į A. Merkel rinkiminį šūkį – red.). Nekontroliuojama imigracija privedė prie to, kad nebežinom, kas mūsų šaly atsidūrė. Moterims patariama net ir dieną nebeiti vienoms bėgioti. Net ir čia, kaime, nebegali ramia širdimi išleisti mergaitės vienos.“ Ein enttaeuschter CSU Waehler (ZO)

„Kas turi pažįstamą policininką, tam klausantis jo pasakojimų darosi silpna. Žmonėms, kurie bėgo nuo blogumų savo šalyse, o dabar juos skleidžia pas mus, vietos čia neturėtų būti. Deja, tai nesuderinama su jokia kairės orientacijos partija.“ Sascha86 (ZO)

„Savo pirmąjį balsą atidaviau AfD atstovui, nes nežabota svetingumo kultūra pastebimai pablogino saugumo padėtį Vokietijoje. Kalėdinės mugės už betono blokų? Teroristiniai išpuoliai... Vokietija be galo pasikeitė! Deja, daugiausia į bloga.“ Multiresistent (ZO)

„Rinkau AfD dėl būtinosios ginties“ Politisch V. (W)


Socialinė konkurencija su migrantais aštrėja

Skaitytojų pasisakymuose kartojasi būgštavimai, jog atviros sienos ir neribojama imigracija sužlugdys šalies socialinę sistemą. Juoba kad socialinių problemų ir taip netrūksta, pastarųjų metų taupymo kursas neigiamai atsiliepė šalies infrastruktūrai.

„Gatvės, tiltai, mokyklos apleistos, ligoninės perpildytos, nors Vokietijoje mokesčiai vieni didžiausių tarp OECD valstybių. Vis viena normalaus mokesčių mokėtojo reikmėms pinigų nebuvo“, – vardina skaitytojas alex099. O štai pabėgėliams išleidžiami milijardai.

„Nuo karo bėgantiems žmonėms padėti reikia. Tačiau vyriausybė nedarė nieko, kad tie šimtai tūkstančių, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti, vėl paliktų šalį ar bent jau jiems būtų sumažinta parama. Kur matyta, kad asmuo, „pametęs“ pasą ir ištaręs žodį „Asyl“, įgytų teisę visam laikui čia likti ir gauti socialinę paramą, net jei jis absoliučiai negerbia europietiškos kultūros, galbūt įžūliai elgiasi ar netgi daro nusikaltimus?“ alex099 (ZO)

Vienas kitas neslėpė nepasitenkinimo migrantais: „Pas mus prisikaupė per daug musulmonų, politinio prieglobsčio prašytojų ir socialinių veltėdžių iš kitų ES šalių. Pats esu kilęs iš migrantų, tačiau net ir man čia darosi per marga. Be to, Vokietijos didmiestyje nebegali rasti buto su įkandama nuoma.“ John Williams (W)

Kaip tai susiję su pabėgėliais, aiškino Eseno miesto gyventojas: „Jei buto savininkui sakai galįs mokėti už nuomą 700 ar 800 eurų, jis man atsako: savivaldybė man mokės 900 ar 1000, jei įleisiu gyventi pabėgėlį.“ (Visuomeninio transliuotojo ZDF antradienio laida „Heute-journal“)

Angela Merkel
Foto: AP / Scanpix


Iškilo pavojus kultūrinei tapatybei

Tačiau, kaip pastebi studijos apie „Alternatyvą Vokietijai“ autorius Holgeris Lengfeldas, „šie rinkimai nebuvo susirėmimas dėl turto paskirstymo ar socialinės neteisybės, netiesiogiai jais klausta: kokia bus ši visuomenė kultūrine prasme, kaip ateityje gyvensime?“ „Pabėgėliai šį kultūrinį konfliktą iškėlė į didžiąją politinę sceną“, – sakė Leipcigo universiteto profesorius.

Apklausų duomenimis, 46 proc. vokiečių sunerimę dėl didėjančios islamo įtakos, 38 proc. baiminasi, kad į šalį atvyksta per daug svetimųjų. Nemažą dalį AfD rinkėjų kankina kaip tik šis, kultūrinio susvetimėjimo, rūpestis.

„Įžvelgiu pavojų, kad galime prarasti savo kultūrinę tapatybę, jei ir toliau išsilaikys tokio masto musulmonų imigracija. Stebint šalis su musulmoniška gyventojų dauguma, man tampa absoliučiai aišku: tokios padėties čia nenoriu.“ Zutzev (ZO)

„Nenoriu, kad taptume religišku kraštu, kuriame religija yra viršesnė už įstatymą ir mokslą. Tai ignoruojama, tačiau kaip tik tokie procesai vyksta paralelinėse mūsų didmiesčių visuomenėse. Nevalia toleruoti netolerantišką religiją.“ Eddy Free (ZO)

Užuot mus auklėję, politikai turėtų liautis apgaudinėję save ir kitus

Daugelį rinkėjų nervino šalies elito polinkis realias problemas uždangstyti iliuzijų skraistėmis. Štai charakteringas „Die Welt“ skaitytojo komentaras:

„Kaip elektrikas žinau, kad elektros srovė visada teka lengviausio pasipriešinimo keliu. Tai – gamtos dėsnis. Panašiai yra su žmonėmis, nepriklausomai nuo jų kilmės. Kodėl žmonės, nemokantys skaityti ir rašyti savo kalba, turėtų mokytis mūsų kalbos, ilgus metus lankyti mokyklą ir po to įsigyti specialybę, jei yra kur kas paprasčiau trintis su bendrakalbiais draugeliais kur nors prie stoties? Kodėl šiuos žmones mėginama vaizduoti kaip specialistus, nors jų šalių ekonomika, švietimas ir pramonė gerokai atsilikę nuo mūsiškių.“ „Ir kodėl esi kalamas prie gėdos stulpo, jei tai konstatuoji? Šie ir kiti klausimai ir privertė mane apsispręsti balsuoti už AfD.“ Thomas H. (W)

„Dar vienas motyvas rinkti AfD yra tas nepakenčiamas politikų žiūrėjimas iš aukšto, kai teigiama, esą, rinkėjams reikia geriau paaiškinti politiką (tai nuolat kartota pabėgėlių krizės įkarštyje – red.). Norim, kad mus pagaliau ir vėl informuotų, kad mūsų atsiklaustų, kad po to kaip subrendę piliečiai patys galėtume spręsti, o ne būti politikų ir medijų „atvertinėjami“ ir mokomi, kokius sprendimus privalom daryti!“ Wolkesleben (W)

„Nefiltruotos demokratijos“ ilgesys

„Rinkau AfD, nes medijos ir pagrindinės partijos mėgino įsprausti rinkėjus į mąstymo korsetą.“ „Medijos turėtų informuoti, o ne teisti! Pagrindinės partijos turėtų pripažinti teisę steigti naujas partijas, tai – demokratinis procesas. Jei jos nebeatitiks rinkėjų reikmių, – išnyks savaime. Tačiau tai lems rinkėjai, o ne medijos ir pagrindinės partijos.“ M.H (W)

Ne vienas rašiusiųjų pasigedo parlamente aštresnių diskusijų šaliai gyvybiškai svarbiais klausimais, to „visų demokratijų kertinio akmens – nuomonių įvairovės.“ „Rinkau AfD, nes Bundestage jau ir taip sėdi per daug kairiųjų populistų; taipogi buvusių komunistų. Tad atsvarai nepakenks ir daugiau tautinių konservatorių.“ Ferdinand der Katholische (ZO)

Daugelis apgailestavo, kad partijos suvienodėjo. Ypač dažni buvo be politinės pastogės likusių konservatyvių pažiūrų rinkėjų nusiskundimai dėl to, kad Angelos Merkel vadovaujami krikščionys
demokratai (CDU) per daug pasislinko į kairę: „susocialdemokratėjo“ ir „pažaliavo“.

„Rinkau AfD, kad priminčiau krikščionims demokratams jų konservatyvų komponentą. Parlamentas be tikros opozicijos yra niekam tikęs ir tik žlugdo valstybę, kaip tai galėjome matyti VDR (Vokietijos Demokratinėje Respublikoje red.). I love Giuditta (ZO)

Žiniasklaida irgi kalta – pūtė į vieną dūdą

Socialistinei Vokietijai privalomą vienos teisingos nuomonės praktiką dalis skaitytojų prisiminė ir vertindami žiniasklaidą.

„Žurnalistai taipogi prisidėjo prie to, kad pabėgėlių krizėje buvo sukurta bendros netolerancijos atmosfera. Mano nuomonė man nėra šventa: mano pasaulio interpretacijos nebūtinai yra tobulos, esu atviras ir kitoms sampratoms. Tačiau 2015 metais nebedrįsau savo nuomonės atvirai išsakyti. Visur vyravo „Refugees-Welcome“ euforija.“ „Tačiau vienintelė leistina oficiali nuomonė, arba spauda, mėginanti konstruoti iliuzinę tikrovę, nesutampančią su realybe – tokią padėtį įsivaizduoju Šiaurės Korėjoje, VDR ar Trečiajame Reiche, bet ne mano šalyje, kurioje spauda sakosi esanti demokratijos gynėja. Robespierre21 (ZO)

„Dėl AfD sėkmės medijos kaltos dar labiau nei ponia Merkel. Lygiai kaip ir dėl to, kad AfD taip pasistūmėjo į dešinę. Spauda vengė pateikti tikrą informaciją baimindamasi, kad netaptume fašistais.“ „Tačiau žmonės nėra kvaili, – patys mato, kas darosi. Dėl to daugelis suko vis labiau į dešinę ir liovėsi tikėję spauda. Kaip ji dar galėtų mus pasiekti?!“ Mariendistel (ZO)

Skaitytojai džiaugėsi, kad spaudos atstovams parūpo jų apsisprendimo balsuoti už AfD priežastys. Drauge jie priekaištavo, kodėl ieškoti dialogo mėginama tik dabar. „O juk prieš rinkimus (potencialūs) AfD rinkėjai buvo tik juodinami.“ Cris.m (W)

„Negi tikimasi susigrąžinti tuos, kurie dar neseniai vadinti „dešiniaisiais radikalais“ ir „naciais“?“ Dominik W. (W)

Angela Merkel žada atsikovoti rinkėjus, bet ar ne per vėlai?

Vokietijos kanclerė po rinkimų sakė mėginsianti atsikovoti bent dalies AfD rinkėjų pasitikėjimą.
Tačiau politologai ir žurnalistai, antradienį diskusijų laidoje „Phoenix Runde“ svarstę susidariusią padėtį, kanclerės sėkme nebuvo linkę tikėti. Merkel nepakankamai įvertino pabėgėlių krizę, ignoravo jos kritiką, o po to dar tvirtino viską dariusi teisingai. „Tai žmones siaubingai papiktino ir pakirto pasitikėjimą ja, ypač naujosiose Vokietijos žemėse“, – aiškino profesorius Werneris Patzeltas.

Skaitant „Die Welt“ ir „Die Zeit“ paskelbtus AfD rinkėjų pasisakymus, kyla panaši liūdna nuojauta. „Ir jei dabar manęs paklausite, ką pagrindinės partijos turėtų daryti, norėdamos mane susigrąžinti, atsakau: Nieko, visiškai nieko. Nes niekda neužmiršiu tų koneveikimų, įžeidinėjimų, pajuokų ir izoliavimo, kurį patyrė visi, išdrįsę prabilti apie socialinės migracijos beprotybę. Jei norėtumėte duomenų „nuošalyje paliktųjų“ statistikai – prašom. AfD čia rinko juristė, teisėsaugos pareigūnas, du diplomuoti informatikai, gydytojas ir bankininkė – visi dirbantys.“ (Ylva Wolf (W)

„Liūdna, kad tik po rinkimų įžvelgtas BŪTINUMAS kalbėti apie piliečių, ypač Rytų Vokietijoje, problemas. AfD atiduoti balsai nereiškia politinės nuostatos, tai – mėginimas išjudinti, tai – piliečių šauksmas, noras, kad jie pagaliau būtų išgirsti. Deja, Merkel, Schulzo ir kitų reakcija skatina manyti, kad ir tas šauksmas liks neišgirstas. Nuo vakar vakaro visų frakcijų politikai ir vėl užsiėmę tik pačiais savimi. Gerai, kad bent čia galime diskutuoti, nors ir pavėluotai,“ – dėkoja „Die Welt“ redakcijai skaitytojas Friedwartas H. (Beje, visi dienraščio skaitytojai – registruoti)