„Negalima imti iš bendradarbiavimo tik tai, kas malonu, ir ignoruoti sunkius dalykus“, – sakė jis, paklaustas, ar gali būti sumažintas finansavimas Lenkijai iš ES struktūrinių fondų, jeigu ji atsisakys priimti migrantus.

Pernai Lenkijoje gavo prieglobstį 390 migrantų. Švedijoje jis buvo suteiktas 69 350 žmonių.

Prieš beveik dvejus metus pagal nelegalių migrantų, atvykusių į ES, perkėlimo programą Lenkija įsipareigojo priimti savo teritorijoje 7 tūkstančius pabėgėlių. Atėjus į valdžią Jaroslawo Kaczynskio Teisės ir teisingumo partijai, Varšuva pareiškė neprisidėsianti prie atvykėlių įkurdinimo ir niekada nesutiksianti su jokiomis kvotomis.