Per interviu Vokietijos dienraščiui „Die Zeitpopiežius Pranciškus pareiškė, jog katalikų dvasininkų stygius - viena iš opiausių Bažnyčios problemų, ir užsiminė esąs pasirengęs kunigystės nuostatų pokyčiams.

„Būtina svarstyti, ar viri probati (brandiems vedusiems vyrams) galėtų būti variantas. Jeigu taip, būtina tiksliai išsiaiškinti, kokios galėtų būti jų pareigos, pavyzdžiui, atokiose tikinčiųjų bendruomenėse“, – per interviu sakė pontifikas.

Viri probati – lotyniškas terminas, nusakantis patikimus tikinčius santuokoje gyvenančius vyrus.

Tokia galimybė leistų vedusiems vyrams tapti kunigais. Svarbu tai, kad vieniši vyrai, kurie jau įšventinti į kunigus, vesti negalės, pabrėžė popiežius.

„Savanoriškas celibatas nėra spendimas“, – pareiškė popiežius.

Katalikų bažnyčia jau leidžia kai kuriems vedusiems vyrams būti įšventintiems į kunigus.

Vedę protestantų kunigai, atsivertę į katalikybę, gali ir toliau gyventi santuokoje ir būti Romos katalikų bažnyčios kunigais, jeigu su tuo sutinka jų sutuoktinės.

Rytų Katalikų bažnyčios, giminingos Romos Katalikų bažnyčiai, taip pat gali laikytis vedusių kunigų tradicijos.

Romos Katalikų bažnyčia įsitikinusi, kad kunigai, remiantis konkrečiomis Biblijos ištraukomis, vesti negali. Manoma, kad kunigas yra in persona Christi (veikia Kristaus vardu), todėl turėtų laikytis celibato, kaip ir pats Kristus.

Šį mokymą patvirtino ir šventasis Jonas Paulius II bei popiežius Benediktas XVI.

Savo knygoje „On Heaven and Earth“ popiežius Pranciškus teigia: „Šiuo metu aš palaikau celibato idėją su visais pliusais ir minusais, nes ji taikoma dešimt amžių ir gerų patirčių buvo daugiau nei nesėkmių“.