Vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad sosto įpėdinis princas Maha Vadžiralongkornas nenori skubiai būti paskirtas karaliumi, nes nori duoti tautai pakankamai laiko apraudoti mirusį jo tėvą - karalių B. Aduljadedžą.

Tailando ministro pirmininko pavaduotojas penktadienį vakare per televiziją sakė, kad karaliaus Slaptosios Tarnybos, patariamojo organo, vadovas, automatiškai tampa regentu, iki kol karūnuojamas naujasis karalius.

Šeštadienį tūkstančiai tamsiai juodai ir baltai apsirengusių tailandiečių susirinko prie Didžiųjų karališkųjų rūmų Bankoke, norėdami išreikšti pagarbą karaliui. Tačiau susidūrė su netikėtumu - pastatas buvo uždarytas. Vėliau pranešta, kad patekti į rūmų salę, skirtą karaliaus pagerbimui, bus leidžiama tik ribotą laiką per pietus.