„Užsieniečių įstatymas numato galimybę prašyti leidimo gyventi Estijoje kartu su savo vyru ar žmona. Tačiau šiuo metu toks leidimas gyventi negali būti suteiktas teisiškai įregistruotam tos pačios lyties partneriui“, – sakė teisingumo kanclerė Ulle Madise gruodžio mėnesį.

Kanclerė pateikė pasiūlymą parlamentui suderinti Užsieniečių įstatymą su Konstitucija, kad būtų užtikrintos lygios galimybės tos pačios lyties poroms. Pasiūlymui pritarė parlamentas, už jį balsavo 42, prieš – 19 iš 101 parlamento narių.

„Kadangi Estijoje tos pačios lyties asmenų poros negali tuoktis, jos neturi galimybės imtis veiksmų įgyvendinti užsieniečių įstatyme numatytas sąlygas, kurių reikia leidimui gyventi, ketinant apsigyventi kartu, kaip tai gali heteroseksualios poros, – sakoma teisingumo kanclerės pasiūlyme. – Nėra pagrįstų arba svarbių argumentų, dėl kurių tos pačios lyties partneriai turėtų būti traktuojami blogiau už kitus“.

„Estijos konstitucija ir Europos žmogaus teisų ir pagrindinių teisių apsaugos konvencija, kurios Estija pažadėjo laikytis, užtikrina vienodą elgesį su visais žmonėmis, suteikiant jiems galimybę gyventi kartu“, – sakė U.Madise.