Preliminariais duomenimis, Kazachstano komunistų liaudies partija (KKLP) gavo 7,14 procento balsų, Demokratų partija „Ak Žol“ („Šviesus kelias“) - 7,18 procento, partija „Birlik“ („Vienybė“) - 0,29 procento, Nacionalinė socialdemokratų partija (NSDP) - 1,18 procento, Liaudies demokratų patriotų partija „Auyl“ - 2 procentus balsų.

Rinkimuose į Mažilisą - parlamento žemuosius rūmus - dalyvavo 77,1 procento į rinkėjų sąrašus įtrauktų Kazachstano piliečių.